Knihy, ktoré nasýtia hladujúce deti – burza kníh na podporu Mary’s Meals

Počas týchto týždňov prežívame čas pôstu, ktorý sa spája s odriekaním a delením sa s blížnymi prostredníctvom almužny. Vykonávaním takýchto skutkov sa často na prvý pohľad zdá, že tým niečo strácame.

Môže však byť vzdanie sa niečoho naozaj užitočné?

Posledné mesiace ľudia kvôli pandémii trávia viac času v izolácií a jeden zo spôsobov, ako toto obdobie prežiť zmysluplne, je čítanie kníh. Pred pár dňami začal marec, ktorý sa už od našich školských čias spája najmä s heslom Marec – mesiac knihy.

To, že vieme čítať a že si môžeme prečítať takmer akúkoľvek knihu, či už v rámci oddychu alebo kvôli pracovným alebo študijným povinnostiam, je pre nás niečo úplne samozrejmé a neprikladáme tomu veľký význam. Na svete sú však krajiny a ľudia, ktorí túto výsadu nemajú. Nemajú prístup k vzdelaniu, alebo aj keď ho majú, v plnohodnotnom vzdelávaní a následnom zlepšení ich života im bránia ich zlé životné podmienky – chudoba a hlad.

14-ročný Edward z afrického Malawi, kde začala v roku 2002 misia Mary’s Meals,odpovedal na otázku, aké sú jeho sny a ambície takto: „Chcel by som mať dosť jedla, aby som sa najedol a jedného dňa by som chcel ísť do školy.“ Jeho slová sa stali inšpiráciou a stoja za vznikom tohto charitatívneho diela, ktoré poskytuje deťom v chudobných krajinách jedno jedlo denne v mieste ich vzdelávania a dáva im tak vďaka jedlu a vzdelaniu nádej na lepšie budúcnosť. Priemerné náklady potrebné na nasýtenie jedného dieťaťa počas celého školského roka sú neuveriteľných 18,30 €.

Všetky tieto myšlienky – almužna, čítanie kníh a pomoc deťom – sa rozhodla prepojiť naša dobrovoľníčka Lucia a spustila online burzu kníh. K zapojeniu sa povzbudzuje všetkých záujemcov: „Od 1. marca prebieha vo facebookovej skupine s názvom: Čítaj a daruj s Mary’s Meals zbierka na dielo Mary’s Meals vo forme knižnej burzy. Môžete sa rozhliadnuť po prachom zapadnutých knižkách doma na poličke a vdýchnuť im nový život s pridanou hodnotou.Svoje knižky môžete v príspevku v tejto skupine ponúknuť na predaj alebo ak tam objavíte knihu, ktorá vás zaujme, môžete sa s predávajúcim dohodnúť na jej zakúpení s tým, že výťažok z tohto predaja poputuje v plnej miere na dielo Mary’sMeals. Pozvať Môžete do tejto skupiny aj svojich priateľov a známych, a tak šíriť túto iniciatívu virtuálnym priestorom.“

Viac informácií a možnosť zapojiť sa nájdete vo facebookovej skupine Čítaj a daruj s Mary’s Meals. Sám zakladateľ Magnus MacFarlane-Barrow hovorí o „malých skutkoch lásky“, ktoré dokážu veľké veci. Aj vy, aj ja sa môžeme veľmi jednoducho stať ich súčasťou