Mary's Meals

RIEŠENIE PROBLÉMU HLADU UŽ PRE 2 429 182 DETÍ Z NAJCHUDOBNEJŠÍCH KRAJÍN SVETA

Na svete je stále 700 miliónov hladujúcich
a 61 miliónov detí nenavštevuje školu

Každé dieťa si zaslúži vzdelanie a dostatok jedla.


Viac ako 67 miliónov detí hladuje a nechodí do školy.

Mary’s Meals je medzinárodné charitatívne hnutie bojujúce proti hladu zavádzaním školského stravovania tam, kde chudoba a hlad bránia deťom v prístupe k vzdelaniu.

V školách, kde deti dostávajú naše jedlá stúpa počet zapísaných žiakov, zlepšuje sa ich dochádzka, deti sa dokážu lepšie sústrediť, sú zdravšie a dosahujú lepšie výsledky. Tak môžu dostať vzdelanie, ktoré im otvára cestu von z chudoby.


Iba 22 € sú náklady na stravovanie 1 dieťaťa po celý školský rok. To je 11 centov na deň.

Klikni pre zväčšenie

Mary’s Meals pracuje v 17 krajinách naprieč
Afrikou, Áziou, Karibikom a Blízkym východom.Prečo Mary's Meals?

Zamerané na vzdelanie

Hlavnou príčinou chudoby vo svete je nevzdelanosť. Pokiaľ ľudia nemajú základné poznatky o hygiene, poľnohospodárstve a financiách, vyhnú sa len veľmi ťažko hladu, biede a chorobám s nimi spojenými. Vďaka Mary´s Meals počet detí navštevujúcich školy neustále narastá, pretože je tam zároveň uspokojená ich najdôležitejšia potreba – jedlo.

Spolupráca s miestnou komunitou

Jedlo každodenne pripravujú a podávajú tamojší ľudia, ktorí sa zapájajú ako dobrovoľníci.

Ďalšou prioritou Mary´s Meals je, aby suroviny na prípravu jedla boli pokiaľ je to možné lokálnej produkcie, čím sú podporovaní miestni farmári, domáca ekonomika a výsledná cena jedla môže ostať stále nízka.

Konkrétna pomoc dieťaťu

Hľadiac na obrovský rozsah chudoby a hladu vo svete sa môže zdať nemožné akokoľvek ovplyvniť či zmeniť túto situáciu. Vďaka Mary´s Meals je však možné zmeniť svet konkrétnemu dieťaťu, ktoré môže ďalej meniť a pozitívne ovplyvňovať svoju komunitu či okolie. Pretože každé dieťa sa „počíta“.

Overené jednoduché riešenie, ktoré funguje

Táto jednoduchá myšlienka pomoci reálne funguje od roku 2002 a z čísla prvých 200 sýtených detí v Malawi v Afrike sa stalo dielo, ktoré k dnešnému dňu sýti 2 429 182 detí v najchudobnejších častiach sveta. Stúpa počet zapísaných žiakov, zlepšuje sa ich dochádzka, deti sa dokážu lepšie sústrediť, sú zdravšie a dosahujú lepšie výsledky.

Slovenské hnutie sa zaväzuje zaslať 100% príspevkov priamo do centrály. Robíme to dobrovoľne, nič si z tejto sumy neukrajujeme.

Podporujú nás

Na svete je stále 815 miliónov hladujúcich a viac ako 61 miliónov detí nenavštevuje školu

22

EUR za 1 jedlo
celý školský rok

815

miliónov
hladujúcich

61

miliónov deti
nenavštevuje školu

“Ak nemôžeš nasýtiť sto ľudí, nasýť aspoň jedného”

Matka Tereza

Ešte váhate?

Buďte súčasťou jednoduchého projektu, ktorý bojuje s hladom vo svete. 22 € je cena jednej večere na Slovensku. Pre naše deti to je 1 rok jedného jedla denne. Vymeňte svoju jednu večeru za rok pomoci dieťaťu.

Chcem sa zapojiť Chcem prispieť