Dakedy sa treba vrátiť tam, kde to všetko začalo. Slovenskému Mary’s Meals to dalo veľa povzbudenia do ďalšieho fungovania.

Tento rok sa už po tridsiaty krát v malom meste Medjugorje v Bosne a Hercegovine uskutočnil veľký a význámný festival pre mladých kresťanov – Mladifest.

Mary’s Meals ako ovocie Medjugorja bolo samozrejme pritom. Po minulé roky sa mnohí Slováci stretávali s týmto projektom práve tu, avšak bez slovenských dobrovoľníkov. Tridsiaty ročník bol však výnimočný pre slovenskú skupinu „Márijiných jedál“ práve tým, že mohli pridať ruku k dielu aj na tomto festivale, ktorý každoročne hostí viac ako 60 000 pútnikov.

Slovenský tím sa teší z toho, že okrem myšlienky Mary’s Meals, mohol šíriť 80 národnostiam, ktoré sa zúčastnili festivalu, aj informáciu o tom, že táto organizácia má svoje zastúpenie aj na Slovensku. Odteraz je jednoduchšie sa zapojiť alebo dozvedieť viac informácii v materinskom jazyku, či prispievať na toto dielo aj z našej krajiny na slovenský účet.

Slovenský dobrovoľnícky tím spolu so zakladateľom diela Magnusom MacFarlane Barrowom.

Slovenský dobrovoľnícky tím spolu so zakladateľom diela Magnusom MacFarlane Barrowom.

„Ľudia boli veľmi nadšení z pôsobenia organizácie u nás doma. Povzbudzovali nás k vytrvalej práci a boli pozitívne naladení a mnohokrát nesmierne nadchnutí z celej myšlienky tohto diela.“ Povedala dobrovoľníčka Soňa. Nielen pútnici sa tešili z tohoto stretnutia v Medjugorji. Pre dobrovoľníkov zo Slovenska to bola nezabudnuteľná skúsenosť s projektom, a taktiež možnosť spoznať nových ľudí, priamo zo srdca Mary’s Meals. „Cítili sme sa veľmi prijatí medzi dobrovoľníkmi, bolo krásne pracovať s ľuďmi, ktorí stáli pri zrode myšlienky. Je inšpiratívne, keď váš tím má na starosti syn zakladateľa Magnusa MacFarlane Barrowa“, spomína si dobrovoľníčka.

mm.png

Slovenskí dobrovoľníci okrem užitočnej pomoci zažili aj mnoho zážitkov, či už v rámci festivalového programu alebo sprievodného programu organizácie Mary’s Meals. Všetci sa z Medjugorja vracajú povzbudení pre dobrovoľnícku službu a hlavne pre pomoc organizácii Mary’s Meals.