Počet sýtených detí neustále rastie! Najväčšia vďaka patrí vám!

Mary’s Meals v súčasnosti poskytuje jedlo už 1.6 milión deťom v 19 krajinách sveta. Akoby to bolo včera, keď sme sa tešili z posledného nárastu sýtených detí. Vaša podpora v rôznych smeroch, talenty a štedrédary priniesli nový výsledok do našej tabuľky.

Od teraz sa môže ďalších 79 458 detí tešiť na jedlo v mieste ich vzdelania. Nám teraz neostáva nič iné ako upraviť všetky letáčiky a našu stránku, nech sme aktuálni. Kiežby sme boli opäť aktuálnymi len na krátky čas.

Ďakujeme!