Tím Mary's Meals Slovensko vedie Elena Maslová

Elena Maslová
Elena Maslová

Slovenskú pobočku Mary's Meals od februára 2024 vedie Elena Maslová. Z pozície výkonnej riaditeľky Mary's Meals Slovensko má na starosti rozvoj hnutia, manažment fundraisingových aktivít, zastrešovanie komunikácie s centrálou Mary’s Meals International, podporu školského stravovacieho programu a zvyšovanie povedomia o problematike hladu u detí. Zároveň pomáha aktívne zapájať miestne slovenské komunity a jednotlivcov do dobrovoľníckej práce.

Elena Maslová má za sebou viac ako 15 rokov manažérskej a marketingovej praxe na agentúrnej aj korporátnej strane. Dlhé obdobie pôsobila na pozícii výkonnej riaditeľky pre slovenský a neskôr aj český trh v agentúre PRime time, kde okrem iného koordinovala nový biznis, lokálne i medzinárodné projekty.

„Hľadali sme silnú manažérsku osobnosť, ale aj človeka s osobnou motiváciou pracovať na zmysluplnom projekte a so schopnosťou motivovať ostatných k nezištnej pomoci. S Elenou pribudla do nášho tímu skúsená posila kompetentná riadiť strategický rast a budovanie povedomia o značke, ktorá je síce globálne etablovaná, ale v slovenskom prostredí vnímame nevyužitý potenciál poznateľnosti medzi potenciálnymi podporovateľmi a donormi. Veríme, že toto sa po naštartovaní nových spoluprác zmení a spoločne strhneme čoraz viac firiem i jednotlivcov pre dôležitý cieľ – zlepšenie kvality života miliónov sociálne znevýhodnených detí,“ uviedol Tomáš Kapičák, člen správnej rady Mary's Meals Slovensko.

„Predstava, že na svete sú milióny hladujúcich detí bez prístupu k základnému vzdelaniu je nestráviteľná pre každého, no pre rodiča obzvlášť. Ako matke mi to láme srdce. Aj preto som sa ho – takisto ako moje rokmi nakumulované marketingové know-how – rozhodla vložiť práve do rozvoja organizácie Mary's Meals. Neziskový sektor je energeticky náročný, no vnútorne obohacujúci. Pocit, že sa svojou prácou priamo podieľate na pomoci deťom v núdzi, považujem za tú najušľachtilejšiu formu odmeny,“ hovorí na margo novej pracovnej výzvy Elena.