Korona, nekorona, už viac ako 1,8 milióna detí dostáva jedlo vďaka Mary's Meals

V čase medzi 11. marcom 2020 a 2. februárom 2021 boli školy celosvetovo zatvorené priemerne 95 dní, čo môže reprezentovať až polovicu času, ktorý dieťa v škole strávi. Preto v tomto období boli ohrozené aj mnohé aktivity Mary's Meals. Máme však jednu veľmi dobrú správu!

Napriek týmto náročným výzvam v rodine Mary’s Meals, pribudlo do stravovacieho programu za toto obdobie ďalších 171 000 detí z rôznych kútov sveta. „To, že číslo sýtených detí narástlo, je pre nás veľkým prekvapením a potešením zároveň. Pre celú organizáciu to bol kvôli korone veľmi náročný a neistý rok,“ povedal dobrovoľník Mary's Meals Adam Skirčák.

Napriek pandémii počet stravovaných detí rastie

Aj preto fakt, že počet kŕmených detí vzrástol, znie úžasne. Ešte donedávna Mary's Meals uvádzalo, že jedno jedlo denne v mieste vzdelávania dostáva viac ako 1 630 000 detí. „Dnes môžeme povedať, že v školách dostáva jedno jedlo denne 1 838 859 detí v núdzi po celom svete. Toto číslo stále rastie, a to vďaka dobrote, štedrosti a podpore všetkých darcov a ľudí, ktorí na diele Mary's Meals spolupracujú,“ dodal Adam Skirčák.

Pred rokom v marci riešilo Mary's Meals priam existenčné otázky. Keďže dielo stojí na tom, že deti dostávajú jedlo v škole alebo v mieste, kde sa vzdelávajú, v momente, ako sa začali zatvárať školy, hrozilo, že mnohé deti budú nielen bez vzdelávania, ale aj bez jedla.

To však neprichádzalo do úvahy. Tvrdo pracujúce tímy a dobrovoľnícke komunity Mary's Meals si zaumienili, že napriek nepriaznivým pandemickým podmienkam budú pokračovať v sľube, ktorým sa zaviazali státisícom detí.

Vyžadovalo si to prispôsobiť stravovací program všetkým potrebným opatreniam, aby deti naďalej mohli dostávať jedlo a študovať, aj keď museli prejsť na domáce vyučovanie. Až dodnes sa to darí vďaka komunitnej distribúcií jedla, ktoré sa balí podobne, ako keď si u nás objednáte jedlo v reštaurácii.


Napriek pandémii počet stravovaných detí rastie

Čo je však hlavné, program nielenže našiel spôsob, ako fungovať v čase pandémie. Vďaka všetkým dobrodincom a ich snahe počet sýtených detí rástol.

V novembri a októbri sa podarilo rozšíriť program do Zambie, kde jedlo denne dostáva v školách viac ako 50 000 detí. Ďalších takmer 7000 detí od septembra dostáva jedlo v Turkane na severe Kene. A to napriek tomu, že školy sú zatvorené a deti sa učia doma. Podarilo sa to vďaka ochotným rodinám, ktoré pripravované porcie jedla donášajú deťom, pokým sa školy opäť neotvoria.

Aj vďaka partnerom, akým je napríklad aj Feedback Madagascar, sa Mary's Meals podarilo viac ako zdvojnásobiť počet detí, ktoré dostávajú jedlo v školách na Madagaskare. Na tomto africkom ostrove tak jedlo denne uľahčuje štúdium 25 460 deťom.

Tieto výrazné rozšírenia programu sú dôkazom, že aj napriek roku plnému výziev a nepríjemností a vďaka odhodlaniu a vytrvalosti dobrovoľníkov, pracovníkov a spolupracovníkov Mary's Meals, dokáže dielo pomáhajúce deťom, ktoré tak môžu snívať o lepšej budúcnosti, rásť. Nezáleží pritom na tom, či sú deti v škole, alebo či sú nútené učiť sa doma. Jedlo každodenne dostanú.

Deťom pomáhame spoločne

Rok 2020 má rôzne špecifiká, no pre Mary's Meals znamenal okrem iného začiatok spolupráce s novými partnermi, vďaka ktorým sa podarilo rozšíriť kapacity na to, aby jedlo mohlo dostávať ešte viac detí. K najnovším krajinám, v ktorých stravovací program funguje, patrí africká krajina Niger, kde Mary's Meals spolupracuje s Grandir Dignement.

Spoločne s touto organizáciou naše charitatívne dielo pomáha aj na spomínanom Madagaskare vo väzniciach. Podobne aj v Nigeri a jeho troch najväčších mestách Niamey, Maradi a Ziner dostávajú jedlo deti, ktoré skončili vo väzení za rôzne malé priestupky, pričom niektoré nemajú ani 13 rokov a je im tak znemožnené vzdelávanie.

Stravovací program sa nám aj napriek pandémii podarilo posilniť tiež v africkom štáte Zimbabwe, kde sme začali spolupracovať s lokálnym partnerom Mavambo Orphan Care, a kde jedlo domov dostáva viac ako 6000 detí, z ktorých mnohé sú siroty alebo HIV pozitívne.

Okrem toho treba spomenúť aj Malawi, kde dielo Mary's Meals v roku 2002 začalo a kde sa nám darí stravovať najviac detí v núdzi, pričom ide až o tretinu všetkých detí na prvom stupni v krajine. Tu nám s distribúciou jedla začala pomáhať charitatívna organizácia misionárov z MCSPA, spravujúca školy v Malawi, kde pôsobí aj Mary's Meals. Títo misionári teraz zabezpečujú jedlo pre takmer 5000 detí.

Všetky tieto úspechy sa nám podarili vďaka tomu, že dobrovoľníci a pracovníci Mary's Meals aj napriek situácii nestratili túžbu pomáhať. Zároveň všetci poctivo dodržiavali opatrenia, prispôsobili fungovanie programov situácii, spolupracovali s miestnymi komunitami a vládami a informovali o nebezpečenstve šírenia Covid-19. Nič z toho by však nebolo možné, nebyť dobrých ľudí po celom svete, ktorí dielo podporujú a konajú každodenné malé skutky lásky, na ktorých stojí aj dielo Mary's Meals.