Už dva milióny detí môže mať lepší život, a to vďaka jedlu denne

Prešlo iba šesť rokov, odkedy Mary's Meals dosiahlo prvý významný míľnik, kedy jedlo denne dostával prvý milión detí. Dnes charitatívne dielo oznamuje, že sa počet detí zdvojnásobil a počet detí stále rastie.

Napriek pandémii počet stravovaných detí rastie

Viac než dva milióny detí z 19 chudobných krajín po celom svete sa ráno zobudí, vezme si na chrbát školskú tašku a vydá sa na cestu, na konci ktorej ich čaká jedlo, štúdium a hlavne šanca na lepšiu budúcnosť. To všetko sa darí preto, lebo ľudia majú neprestajne chuť pomáhať a podporovať deti, ktoré to v živote nemajú ľahké. Mary’s Meals však funguje aj vďaka činnosti miestnych komunít po celom svete, ktoré jedlo pre deti zabezpečujú a pripravujú.

„Oslavujeme úžasný okamih v príbehu Mary's Meals. V tieto dni zjedli svoje jedlo v mieste svojho vzdelávania viac ako dva milióny detí,“ povedal Magnus MacFarlane-Barrow, zakladateľ a generálny riaditeľ charitatívneho hnutia Mary's Meals nášho hnutia, keď oznamoval túto úžasnú správu. V mene každého jedného dieťaťa poďakoval za každý kúsok námahy a za všetky dary, ktoré prinášajú všetci ľudia do Mary’s Meals.

Vyzýva však, aby sme neprestávali. “Na každé jedno dieťa, ktoré sa dnes najedlo, pripadá mnoho ďalších, ktoré stále čakajú, kedy príde Mary’s Meals aj do ich školy. Tento šťastný deň nám však ukazuje, že naša vízia je uskutočniteľná," povedal zakladateľ Mary's Meals a dodal, že ho neprestáva udivovať dobrota všetkých darcov, ktorí už od začiatku dielo Mary's Meals podporujú. Vízou Mary's Meals je aby každé dieťa dostalo aspoň jedno jedlo denne v mieste, kde sa vzdeláva.

Nasýtenie dvoch miliónov detí každý školský deň bude oficiálne oznámené a oslávené v odľahlom púštnom regióne Turkana v Keni. Tu komunity podávajú nevyhnutné denné jedlo deťom v predškolských vzdelávacích zariadeniach. Jedno z detí prednesie oznámenie, ktoré bude odvysielané v rámci slávnostného online podujatia o 19.00 (BST).

Toto virtuálne podujatie je prístupné všetkým. Počas neho sa o svoje úvahy podelí Magnus MacFarlane-Barrow, a taktiež budú odvysielané hlavné momenty osláv z Kene a príspevky od stoviek členov medzinárodnej rodiny Mary’s Meals. Kto sa chce pridať k oslavám, môže tak urobiť v spomínaný čas na stránke marysmeals.org/2-million.

Do podpory Mary’s Meals sa zapája už aj mnoho ľudí zo Slovenska, ktorí ako dobrovoľníci od roku 2019 organizujú akcie a šíria povedomie o misii tohto charitatívneho diela. Jednou z blížiacich sa akcií je už 3. ročník charitatívneho behu, na ktorom každý bežec svojím štartovným 18,30 € zabezpečí jedlo pre jedno dieťa na celý školský rok. Práve Slováci sa za dva roky vyzbierali už na takmer 7 miliónov porcií jedla pre deti v núdznych krajinách.

MacFarlane-Barrow často vyhlasuje, že impozantný rast organizácie je poháňaný nespočetnými skutkami láskavosti od ľudí zo všetkých oblastí života. Toto rastúce globálne hnutie, ktoré má v súčasnosti pobočky pre získavanie finančných prostriedkov vo viac ako 15 krajinách, vrátane Slovenska, umožnilo školskému stravovaciemu programu rozšíriť sa a mať dosah na deti v najnúdznejších oblastiach sveta. Často spolupracuje s miestnymi partnerskými organizáciami v odľahlejších alebo náročnejších oblastiach.

Mary's Meals nielenže sýti obrovské množstvo detí, ktoré navštevujú štátne školy v Afrike, ale prináša aj každodenné jedlo deťom nachádzajúcim nádej v centrách neformálneho vzdelávania v Indii či synom a dcéram zraniteľných migrujúcich pracovníkov v Thajsku. Pomáha tiež mladým ľuďom, ktorí sa zúčastňujú vzdelávacích programov, zatiaľ čo čakajú na súdny proces vo väzniciach v Nigeri a na Madagaskare no je tu aj pre deti postihnuté prebiehajúcim konfliktom v Sýrii prostredníctvom stravovacích programov v Aleppe a susednom Libanone. A mnohým tisícom mladých žiakov na Haiti, ktoré roky sužujú politické nepokoje a škody spôsobené prírodnými katastrofami.

Mary's Meals nedávno zverejnila päťročnú štúdiu o vplyve stravovacieho programu, ktorá ukazuje sľubné výsledky v oblasti znižovania miery hladu u detí, dodávania energie deťom, zlepšovania ich celkového zdravia a v poskytovaní prístupu k vzdelaniu väčšiemu množstvu detí. Organizácia verí, že pravidelný prísun jedla v škole mení život mladých ľudí, ktorí by inak pracovali či žobrali o ďalšie jedlo alebo by sa príliš obávali hladu a nezúčastňovali by sa na vyučovaní.