Auditovaná výročná správa 2022

Auditovaná výročná správa Mary’s Meals Slovensko za rok 2022

Mary’s Meals Slovensko vydalo výročnú správu za rok 2022, ktorý bol 4. rokom činnosti nášho občianskeho združenia a spustenia verejnej zbierky na Slovensku.

Vo výročnej správe overenej nezávislým audítorom nájdete transparentne zverejnené informácie o činnosti, fungovaní a nakladaní s financiami občianskeho združenia. Z verejnej zbierky bolo na školský stravovací program Mary’s Meals odvedených 100% z Vašich príspevkov. Chcete vedieť ako je to možné a koľko detí z toho dostalo šancu dostať každý školský deň výživné jedlo priamo vo svojej škole? Pozrite si na našu výročnú správu!