Vybehaj v Tatrách jedlo jednému dieťaťu na celý školský rok!

Beh v roku 2022 je plánovaný na sobotu 17 septembera 2022 v Tatranskej Lomnici.Charitatívny beh Mary’s Meals Charity Run Vysoké Tatry je organizovaný na podporu projektu Mary’s Meals, ktorý poskytuje jedlo v škole už pre viac ako 1,8 milióna detí žijúcich v extrémnej chudobe s cieľom dostať ich do školy. Celá výška štartovného vo výške 18,30 EUR pôjde na podporu projektu a pokryje náklady na stravovanie jedného dieťaťa počas celého školského roka.


Chcem sa registrovať


Zo štartovného 18,30 EUR zaplatíte 100 % nákladov na zabezpečenie jedla jednému dieťaťu počas celého školského roka a pomôžete mu získať vzdelanie. Celá suma putuje na verejnú zbierku určenú na financovanie školského stravovacieho programu Mary's Meals.ČO SVOJÍM TATRANSKÝM BEHOM VYBEHÁTE

 • jedlo v škole na celý školský rok pre jedno dieťa v extrémnej chudobe
 • účastnícku medailu
 • atraktívne ceny na zlosovanie v tombole od sponzorov
  • víkendový rodinný pobyt v Tatrách
  • lístky na tatranské lanovky a atrakcie
  • vecné ceny
 • občerstvenie
 • čapované pivo alebo domácu limonádu zadarmo
 • on-line účastnícky certifikát

Sprievodný (komorný) charitatívny koncert nám zahrá britský multiinštrumentalista, skladateľ a spevák James Evans

Kedy: sobota 18.9.2021, štart o 10:00 hod.

Kde: Vysoké Tatry – Tatranská Lomnica (centrálny mestský park)


Bežecké tričko Mary’s Meals

Počas bežeckej akcie si môžete zakúpiť kvalitné bežecké tričko Mary’s Meals. Rezervovať svoju veľkosť si možete už pri registrácií. Cena trička je 15 €. Zisk z predaja pôjde na školský stravovací program Mary’s Meals.

Bežecké tričko Mary’s Meals Bežecké tričko Mary’s Meals

BEHÁME ZODPOVEDNE

Podujatie sa uskutoční v režime OTP (Očkovaní, Testovaní alebo po Prekonaní COVID). Okres Poprad je v týždni konania behu hlásený ako červený okres, čo znamená limit 150 účastníkov. Miest ešte máme dosť, môžete sa prihlásiť!

Podujatie sa uskutoční za dodržania protiepidemických opatrení.

Do charitatívneho behu sa môžete zapojiť aj prostredníctvom nášho virtuálneho behu a odbehnúť si svoj beh kdekoľvek. Dĺžku trate si určíte sami a môžete si vyskladať aj svoj virtuálny bežecký tím. Dobrú myšlienku tak podporíte rovnako. Viac info na: https://charityrun.sk/virtual/


Disciplíny a registrácia:

Mary’s Meals RUN (8km) – muži/ ženy >>>registrácia<<<
Mary’s Meals Nordicwalking (8km) – muži/ ženy >>>registrácia<<<

Trať behu (Tatranská Lomnica - 8km):

DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE:

Covid-19 režim: OTP

Podujatie sa uskutoční v súlade aktuálne platnými protiepidemickými opatreniami v čase konania behu v režime OTP: behať budete môcť, ak ste Očkovaní, Testovaní alebo po Prekonaní COVID. V prípade obmedzenia kapacity stanovenom COVID automatom budú do maximálnej kapacity zaradení účastníci s najskorším časom potvrdenej (zaplatenej) registrácie a ostatní preradení na virtuálny beh. Registrujte sa čo najskôr!

Štartovné:

 • Mary’s Meals RUN a NW (8km): 18,30 EUR (celá suma pôjde na projekt školského stravovania Mary’s Meals ako súčasť verejnej zbierky)

Registrácia: prihlášky cez on-line registračný formulár.

Prezentácia prihlásených účastníkov a vyzdvihnutie si štartovných čísiel v areáli centrálneho mestského parku v Tatranskej Lomnici (pódium) v deň behu v čase 8.00 – 9.00.

Vekový limit účastníkov:

Beh a NW (8km) - 16 rokov

Kontakt: beh@marysmealsslovensko.sk

FB event: Mary's Meals Charity Run 2021


Dôležité upozornenia:

Usporiadateľ si vyhradzuje právo ukončiť registráciu v prípade naplnenia účastníckych limitov, ktoré je oprávnený určiť podľa povolení od príslušných orgánov, kapacitných možností a okolností súvisiacich s organizáciou podujatia. Zaplatené štartovné sa späť nevracia (v prípade zrušenia akcie bude presunuté ako štartovné za virtuálny beh). Štartové číslo je neprenosné na inú osobu.

Účastník zároveň prehlasuje, že bude dodržiavať návštevný poriadok TANAPu a pokyny organizátorov. Organizátor nepreberá zodpovednosť za škody na majetku alebo na zdraví súvisiace s cestou, pobytom a s účasťou pretekárov na podujatí.

Na trase podujatia nie je povolené pre divákov používať technické prostriedky na povzbudzovanie pretekárov (napr. rapkáče, trúby, sirény).

Organizátor si vyhradzuje právo udeliť sankcie a vylúčiť z pretekov pretekárov v prípade nedodržania základných pravidiel slušnosti a poriadku (napr. odhadzovanie odpadkov mimo určené koše), nešportového správania (napr. zámena štartovných čísel, skracovanie trate) alebo ohrozovania bezpečnosti a zdravia účastníkov a nerešpektovania pokynov organizátorov.

V prípade nepriaznivej epidemologickej situácie a súvisiacich opatrení, poveternostných podmienok a iných okolností, ktoré by mohli ohroziť životy a zdravie pretekárov, ako i v prípade vis maior si organizátor vyhradzuje právo trasu modifikovať, skrátiť, zaviesť špeciálne opatrenia, prípadne preteky zrušiť bez náhrady.

Organizátor si vyhradzuje v závislosti od okolností právo upraviť a bližšie špecifikovať niektoré údaje uvedené v týchto propozíciách, resp. organizačných pokynoch.


PARTNERI PODUJATIA


Organizáciu podujatia finančne podporilo Mesto Vysoké Tatry z participatívneho grantového projektu Hory nápadov (projekt je realizovaný z rozpočtu mesta Vysoké Tatry). Ďakujeme partnerom za technickú a organizačnú pomoc, sponzorstvo cien a benefitov pre bežcov a mediánu podporu.

“Ak nemôžeš nasýtiť sto ľudí, nasýť aspoň jedného”

Matka Tereza

Ešte váhate?

Buďte súčasťou jednoduchého projektu, ktorý bojuje s hladom vo svete. 22 € je cena jednej večere na Slovensku. Pre naše deti to je 1 rok jedného jedla denne. Vymeňte svoju jednu večeru za rok pomoci dieťaťu.

Chcem sa zapojiť Chcem prispieť