Darujte

Pomôžte nám nasýtiť ďalšie deti a dostať ich do škôl

Za 22 EUR poskytneme jedlo v škole pre 1 dieťa na jeden školský rok100% prijatých príspevkov odvádzame do verejnej zbierky Mary's Meals určenej na financovanie školského stravovacieho programu.

Kompletné informácie o verejnej zbierke