Charitatívny beh v Tatrách
17. 9. 2022 I Tatranská Lomnica I 10:00


Zúčastni sa charitatívneho behu v Tatranskej Lomnici a zabehni si 8 kilometrov, ktorými naozaj meníš príbehy detí. Štartovné 18,30 EUR zabezpečí jedlo v škole pre dieťa v núdzi na celý školský rok.

Charitatívny beh Mary’s Meals Charity Run je organizovaný na podporu projektu Mary’s Meals, ktorý poskytuje jedlo v škole už pre 2 429 182 detí žijúcich v extrémnej chudobe v 18 krajinách sveta s cieľom dostať ich do školy. Celá suma putuje na verejnú zbierku určenú na financovanie školského stravovacieho programu Mary's Meals.

NA ČO SA MÔŽEŠ V TATRÁCH TEŠIŤ:

  • Štartovným vybeháš jedlo pre hladujúce dieťa v škole na celý školský rok.
  • Dostaneš medailu a účastnícky diplom dodatočne mailom.
  • Zapojíš sa do losovania o atraktívne ceny od sponzorov.
  • Občerstvenie a čapované pivo alebo limonádu.

registrácia na beh     registrácia na Nordicwalking


Bežecké tričko Mary’s Meals

Zakúpiť si môžeš kvalitné bežecké tričko Mary’s Meals. Rezervuj si svoju veľkosť pri registrácii. Cena trička je 15 EUR. Zisk z predaja poputuje na školský stravovací program Mary’s Meals.

Trať:

DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE:

Prezentácia prihlásených účastníkov a vyzdvihnutie čísiel bude v areáli mestského parku v Tatranskej Lomnici od 8:00 – 9:00.

Štart o 10:00.

Účastníkom môže byť každý, kto dovŕšil vek 16 rokov.

Kontakt: beh@marysmealsslovensko.sk

Sledujte nás na Facebooku.


Dôležité upozornenia:

Usporiadateľ si vyhradzuje právo ukončiť registráciu v prípade naplnenia účastníckych limitov, ktoré je oprávnený určiť podľa povolení od príslušných orgánov, kapacitných možností a okolností súvisiacich s organizáciou podujatia. Zaplatené štartovné sa späť nevracia (v prípade zrušenia akcie bude presunuté ako štartovné za virtuálny beh). Štartové číslo je neprenosné na inú osobu.

Účastník zároveň prehlasuje, že bude dodržiavať návštevný poriadok TANAPu a pokyny organizátorov. Organizátor nepreberá zodpovednosť za škody na majetku alebo na zdraví súvisiace s cestou, pobytom a s účasťou pretekárov na podujatí.

Na trase podujatia nie je povolené pre divákov používať technické prostriedky na povzbudzovanie pretekárov (napr. rapkáče, trúby, sirény).

Organizátor si vyhradzuje právo udeliť sankcie a vylúčiť z pretekov pretekárov v prípade nedodržania základných pravidiel slušnosti a poriadku (napr. odhadzovanie odpadkov mimo určené koše), nešportového správania (napr. zámena štartovných čísel, skracovanie trate) alebo ohrozovania bezpečnosti a zdravia účastníkov a nerešpektovania pokynov organizátorov.

V prípade nepriaznivej epidemologickej situácie a súvisiacich opatrení, poveternostných podmienok a iných okolností, ktoré by mohli ohroziť životy a zdravie pretekárov, ako i v prípade vis maior si organizátor vyhradzuje právo trasu modifikovať, skrátiť, zaviesť špeciálne opatrenia, prípadne preteky zrušiť bez náhrady.

Organizátor si vyhradzuje v závislosti od okolností právo upraviť a bližšie špecifikovať niektoré údaje uvedené v týchto propozíciách, resp. organizačných pokynoch.


PARTNERI


“Ak nemôžeš nasýtiť sto ľudí, nasýť aspoň jedného”

Matka Tereza

Ešte váhate?

Buďte súčasťou jednoduchého projektu, ktorý bojuje s hladom vo svete. 22 € je cena jednej večere na Slovensku. Pre naše deti to je 1 rok jedného jedla denne. Vymeňte svoju jednu večeru za rok pomoci dieťaťu.

Chcem sa zapojiť Chcem prispieť