Pridaj sa k nám

Pevne veríme tomuto projektu!

Pridaj sa ku nám. Pevne veríme tomuto projektu!

KTO SME

Mary’s Meals Slovensko je súčasť medzinárodného charitatívneho hnutia Mary's Meals (v preklade Máriine jedlá, Máriin pokrm, Máriine pokrmy), ktoré účinne bojuje proti hladu vo svete zavádzaním svojpomocného školského stravovania v najchudobnejších komunitách na svete.

Vznikli sme ako spontánna iniciatíva skupiny jednotlivcov, ktorí sa rozhodli šíriť myšlienku podpory Mary’s Meals na Slovensku vo svojom voľnom čase a bez nároku na odmenu. Naše občianske združenie na Slovensku funguje výlučne na báze dobrovoľníctva a 100% z prijatých príspevkov vo verejnej zbierke posielame na školský stravovací program Mary’s Meals.

Pozrite si naše dôležité dokumenty:


NAŠE HODNOTY

Mary’s Meals je založené na rešpekte a spája ľudí všetkých vierovyznaní i ateistov. Našimi základnými hodnotami sú:

  • Dôvera v prirodzenú a vrodenú dobrotu ľudí,
    najmä ich ochotu pomôcť tým, ktorí trpia hladom a extrémnou chudobou. Veríme v dobrú vôľu ľudí poskytnúť svoju podporu, sympatie, modlitby a dobrovoľne ponúknuť pomoc vo forme financií, vecí, svojich zručností a času v dobrovoľnej službe, aby tak pomohli núdznym.

  • Rešpekt v ľudskú dôstojnosť a ľudské práva každého človeka a dieťaťa,
    vrátane jeho práva na súkromie a na rodinný život. Sme presvedčení o nutnosti pomáhať tým, čo to skutočne potrebujú, bez ohľadu na ich presvedčenie, vierovyznanie alebo minulosť.

  • Nutnosť dobrého a efektívneho spravovania nám zverených prostriedkov,
    vrátane transparentnosti, snahy o minimálne prevádzkové náklady a maximálne využitie prostriedkov priamo pre tých, ktorým sú určené. Veríme v silu dobrovoľníctva a spoliehame sa na nezištnú pomoc dobrovoľníkov.

ORGÁNY OBČIANSKEHO ZDRUŽENIA

Podľa stanov občianskeho združenia Mary’s Meals Slovensko je najvyšším výkonným orgánom a zároveň štatutárnym orgánom združenia Rada, členovia ktorej sú volení Valným zhromaždením združenia.

Členovia Rady:
Viktor Porubský, Elena Tuková, Stanislav Novosad, Tomáš Kapičák, Robert Main
(všetci vykonávajú svoju funkciu bez nároku na odmenu)


NAŠI DOBROVOĽNÍCI

Od majiteľov firiem, právnikov, starostov obcí cez učiteľky aj študentov. My sme dobrovoľníci Mary's Meals. Pridajte sa k nám! Potrebujeme Vás.

Elena

Mária ma pozvala do Medžugorie, prišla som a tam ma pozvala rozdávať jej jedlá a ja som povedala áno....

Tarzícia

Som „Služobníčkou Márie“ a dielo Mary`s Meals je pre mňa živým svedectvom, ako sa dá pretaviť láska v konkrétny skutok. Inými slovami, tak to vyzerá, keď nás “ženie Kristova láska“. (2 Kor 5,14) Pre mňa MM bolo výzvou žiť nový rozmer služby s Máriou práve cez „dar jedla“. Sme pozvaní robiť malé veci s veľkou láskou.

Diana

Moment, keď som po prvý raz počula o Mary´s Meals, mi v mnohých veciach zmenil život. Vďaka tomuto momentu môžem teraz svojimi malými skutkami lásky meniť životy detí aj ja.

Viktor

Dobrovoľníčenie v indickej Kalkate spolu s maželkou mi zmenilo pohľad na svet - bol to dotyk bezpodmienečnej lásky, v akcii. Dá sa potom ostať ľahostajným? Čo by asi na Mary’s Meals povedala Matka Tereza?

Barborka

Túžim, aby talenty, ktoré som dostala ako dar od nebeského Otca, pomáhali hladujúcim deťom vo svete....

Janka

Som tu pre iných a mám srdce mamy pre všetky deti na svete.

Alexandra

Som vďačná za všetky každodenné dary, ktoré som dostala a dostávam. Ak je teda v mojich silách pomôcť zmeniť svet čo i len jednému dieťaťu tak jednoduchým spôsobom, ochotne a s radosťou pridám ruku k dielu. Každý sa máme s čím "podeliť".

Alex

Na Mary’s Meals obdivujem niekoľko vecí: že je Božím dielom a dokáže aj nemožné, že sa vo svete nájde toľko spontánnych ľudí, aby to nemožné (s Máriinou pomocou) uskutočnili a po tretie, že na neobyčajné veci stačia malé skutky lásky. Preto svojím malým dielom pomáham pri kampaniach.

Stano

Verím, že mi cez Mary`s Meals Boh ukazuje spôsob, ako môžem pomôcť.

Lucia

Keď som čítala knihu Neuveriteľný príbeh Mary’s Meals, rezonovalo vo mne, že sa ma to nemôže nedotknúť a nechať ma pasívnou. A tak som sa rozhodla priložiť ruku k dielu pomocou knižnej burzy.

Beka

Naša Mama vie predsa najlepšie, čo jej deti potrebujú. A teší sa, keď si navzájom pomáhajú. Tak jej poďme spraviť radosť.

Tomáš

Cestoval som okolo sveta a videl som hlad. Cítim zodpovednosť zmeniť to.

Samo

Ak môžem pomôcť čímkoľvek, čoho som schopný, tak by bol hriech nespraviť to a zakopať talent.

Sonka

Keď spoznáš Mary´s Meals, budeš chceš pomôcť. Neskôr zistíš, že sú to práve tie deti, ktoré ťa naučili byť viac vnímavým a cítiť vďačnosť za to všetko.

Mária

Som šťastná, že práve cez Mary´s meals môžem pomáhať zmierňovať hlad detí vo svete. Cítim to ako Božie povolanie pre mňa.

Janko

Sám Ježiš povedal: “Čokoľvek ste urobili jednemu z týchto maličkých, mne ste urobili”. Tak aj ja chcem pomôcť Ježišovým maličkým skrze našu Nebeskú Matku Máriu, rozširovaním Mary´s Meals po celom Slovensku a pomôcť tým, ktorí to najviac potrebujú.

Evka

S láskou dám malý kúsok, ktorý mne chýbať nebude, ale v inej časti sveta bude veľkým kusom.

Katarína

Máme všetkého dostatok, preto sa mi zdá správne pripojiť sa k tomuto úžasnému dielu..

Adam

Vždy som túžil svojim talentom v oblasti marketingovej komunikácie, okrem iného aj slúžiť a pomáhať dobročinnému dielu. Ohromných je naozaj veľa, ale ten pocit najväčšieho nadšenia zažívam práve pri Mary´s Meals. Som rád, že práve tu môžem svojou troškou pomôcť k veľkému Božiemu dielu.

Mária

Túžim prispieť svojou troškou a povedať ľuďom o tomto veľkom krásnom diele.

Tu možeš byť Ty

Mary`s Meals je o dobrovoľníkoch. Preto Ťa potrebujeme. Kontaktuj nás.

Ako sa zapojiť?

Ako sa zapojiť?

Prečítajte si viac o možnostiach ako sa zapojiť do diela Mary's Meals


Staň sa jedným z nás! Ozvi sa nám.Ak máš záujem o dobrovoľníctvo, tak kontaktuj našu veselú koordinátorku dobrovoľníctva Sašku emailom na dobrovolnictvo@marysmealsslovensko.sk