18,30€ - cena jedla sa zmenila

Nasýtenie jedného dieťaťa bude stáť 18,30 EUR na celý školský rok. Jedlo dostane viac detí žijúcich v ťažších podmienkach ako dosiaľ.

Z centrály Mary’s Meals International nás informovali, že priemerná cena jedla pre deti v extrémnej chudobe, ktoré sýti Mary’s Meals, sa zmenila z 15,60 EUR na 18,30 EUR. Ide o sumu, za ktorú bude organizácia v nasledujúcom období schopná zabezpečiť jedlo pre jedno dieťa počas celého školského roka v 18 chudobných krajinách, kde pôsobí. Cena porcie po novom vychádza na 9 centov.

Mary’s Meals začalo pred nedávnom sýtiť 1 667 067 detí. Rodina detí sa postupne rozrastá do nových oblastí, v ktorých je akútna potreba stravovania detí. Aj napriek tomu, že podmienky na sýtenie detí sú v týchto častokrát odľahlejších a ťažšie dostupnejších miestach náročnejšie, organizácia sa rozhodla tam svoju pomoc rozširovať a pomôcť tak čo najviac deťom v núdzi.

Mary’s Meals napríklad výrazne zvyšuje počet detí sýtených v Južnom Sudáne, Etiópii, Zambii, Madagaskare, Indii, na Haiti alebo v Keni. Vo viacerých spomínaných krajinách by organizácia chcela v roku 2020 zdvojnásobiť počet detí oproti predchádzajúcemu roku. Vo všetkých týchto oblastiach sú náklady na sýtenie detí vyššie, ako napríklad v Malawi, kde Mary’s Meals s programom začalo a kde doteraz sýti najviac detí. Preto sa po troch rokoch, kedy sa výnimočne darilo udržiavať priemernú cenu na sume 15,60 EUR, organizácia rozhodla zvýšiť cenu a tak dať šancu novým deťom čakajúcim na jedlo z Mary’s Meals.

Vďaka Vašej podpore sa program Mary’s Meals rozšíril napríklad v Turkane – suchom sužovanej oblasti severozápadnej Kene, ktorá patrí k najchudobnejším oblastiam krajiny s najviac hladujúcim obyvateľstvom. V Turkane žije 85% detí v chudobe, 50% detí nechodí do školy. V celej Keni je aktuálne podvyživených vyše 500 000 detí vo veku menej ako 5 rokov. Mary’s Meals preto už dnes v Keni každý deň sýti vyše 20 000 detí v škôlkach a predškolských zariadeniach. A chce pomôcť ešte väčšiemu počtu detí.

Ako hovorí Samuel Eregage, riaditeľ vzdelávania pre deti v ranom veku v Turkane: „Jedlo v škole zmenilo môj život a viem, že zmení životy mnohým ďalším deťom.“ V škôlkach, kde začalo pôsobiť Mary’s Meals, došlo k zlepšeniu dochádzky detí až na 90%. Každý tanier ryže s hráškom, hrnček s kašou alebo miska s kukuricou a fazuľou pomáha hladným deťom dostať potrebnú výživu pre ich rozvoj a mať dostatok energie na hranie aj učenie. Len vďaka Vám im môžeme poskytnúť to najzákladnejšie a dať nádej lepšej budúcnosti.

Ďakujeme!