Dve percentá môžu byť skutkom lásky, ktorým pomôžete núdznym deťom

Pomoc si pýta dvoch.

Pomoc si pýta dvoch. Toho, kto pomáha a potom, komu sa pomôže. A môže byť aj o vašich dvoch percentách, vďaka ktorým môžete poskytnúť výživné jedlo deťom v núdzi a dať im nádej na lepšiu budúcnosť. Tento rok môžete svoje dve percentá z daní totižto venovať charitatívnemu združeniu Mary’s Meals (nášmu združeniu), ktoré pomáha deťom po celom svete.

Zo sumy 18,30 EUR dokážeme aktuálne poskytnúť jednému dieťaťu jedlo v škole na celý školský rok a uľahčiť mu prístup k vzdelaniu. Náklady na jednu porciu jedla sú 9 centov. Pomáha každé euro a každé dve percentá.

Aj vďaka vám a vašim malým skutkom lásky sa Mary's Meals dnes darí sýtiť 2 429 182 detí v 18 krajinách sveta naprieč Afrikou, Áziou, Latinskou Amerikou, Karibikom či Východnou Európou. Týmto skutkom môže byť práve venovanie 2% dane z príjmu nášmu združeniu, ktoré ich použije čo najefektívnejšie pre naplnenie základných potrieb najnúdznejších detí sveta.

Mary's Meals do dnešného dňa poskytli viac ako miliardu pokrmov deťom v chudobných oblastiach sveta.

V miestach, kde funguje program Mary's Meals, sa zvyšuje počet detí zapísaných do škôl a zlepšuje sa ich dochádzka, znižuje sa frekvencia absencie a neukončenia školskej dochádzky, zlepšuje sa sústredenie a práca s informáciami aj školské výsledky.

Čo je však dôležité, ubúda hladu, rodičia prežívajú menej obáv a deti sú šťastnejšie.

Sme rozhodnutí dodržať náš prísľub jedného výživného jedla denne deťom, ktoré sú účastníkmi nášho programu. Kedykoľvek financie dovolia, snažíme sa nasýtiť každé ďalšie hladujúce dieťa.

Presné informácie ako postupovať pri darovaní 2% z dane nájdete na tomto odkaze: https://marysmeals.sk/2percenta-marys-meals.php

Dve percentá môžu byť skutkom lásky, ktorým pomôžete núdznym deťom