Mary’s Meals sýti už 2 429 182 detí každý školský deň!

Ako vždy, aj teraz sa v Mary’s Meals stále sústreďujeme na ďalšie hladujúce dieťa, ktoréčaká. V posledných šiestich mesiacoch, kedy sme zaznamenali ohromný nárast v mnohých našich programových krajinách, sa nám podarilo začať pomáhať mnohým ďalším takýmto deťom.

Nárast sa týka aj krajiny Madagaskar, kde sme rozšírili náš stravovací program nielen s pôvodným partnerom – Feedback Madagascar, ale začali sme spolupracovať aj s novým partnerom – Money forMadagascar. V tejto spolupráci sme spustili pomoc v nových 31 školách a 6 predškolských zariadeniach na severozápade ostrova.

Na Haiti, v spolupráci s partnerom BND, aktuálne podávame jedlo viac ako 100 000 deťom v regióne Centrálnej plošiny. Kvôli jejodľahlosti ide o veľmi nedostupný región len s malým množstvom služieb pre ľudí. Toto partnerstvo pomáha významnej časti populácie a najnovšie čísla robia z BND partnera, ktorý nám pomáha živiť najvyšší počet detí v ktorejkoľvek z našich krajín, takže ide o pozoruhodný úspech.

Podarilo sa nám taktiež rozšíriť program v Južnom Sudáne, kde poskytujeme jedlá Mary’s Meals od roku 2008, cez našu spoluprácu s miestnou diecézou v Rumbeku. Okrem toho sme nadviazali nové partnerstvo so združením Mary Help Association, čo znamená, že teraz môžeme poskytovať školské stravovanie v okrese Wau a podávať výživné jedlá ďalším 5 000 deťom.

Tešíme sa, že sarozvíjajú aj programy v Zambii, Keni, Zimbabwe a v Malawi, a taktiež sme začali sýtiť viac detí v Indii, v Libanone a na Haiti.

Za veľký úspech považujeme pridanie novej programovej krajiny v januári tohto roku. Odštartovali sme školské stravovanie v Jemene, ktorý je krajinou zažívajúcou jednu z najhorších humanitárnych kríz na svete, kde žijú deti a celé komunity v zúfaleja pretrvávajúcej chudobe. Náš lokálny partner, Yemen Aid, nám pomáhapri sýtení viac ako 4 000 detí výživným jedlom v školách.

Aj teraz, keď s vami zdieľame správy o sýtení stále väčšieho počtu hladujúcich detí, naša práca neprestáva, pretože pamätáme na svoj prísľub.Stále je mnoho hladujúcich detí, ktoré čakajú. Čakajú na jedlo, ktorézasýti ich žalúdky, pomôže im sústrediť sa na štúdium, a snáď im pomôže vymaniť sa z kruhu generačnej chudoby, do ktorej sa narodili.

Prosím, podporte nás, akokoľvek môžete, aby naša práca mohla pokračovať.