Poskytnutie jedného jedla denne v mieste vzdelávania priláka chronicky hladujúce deti do školských tried

Prečo podporiť?


 • viac ako 8000 detí denne zomiera na podvýživu a choroby spojené s hladom
 • vo svete je 775 miliónov negramotných ľudí
 • 66 miliónov detí v rozvojovom svete chodí do školy hladných


Keď sa pozrieme na svet a počujeme o tak veľkom rozsahu chudoby a hladu, môže to v nás vyvolávať skôr pocity rezignácie ako odhodlania. Je to tak. Možno nedokážeme zmeniť hlad vo svete, no dokážeme zmeniť svet jednému dieťaťu a to stojí za to! Príčinou hladu je chudoba a príčinou chudoby je hlad a prvé, čo hladné dieťa potrebuje, je jedlo. Ak sa však majú ľudia rozvojových krajín brániť korupcii, viesť zodpovedne svoju vládu, vedieť pestovať svoje vlastné plodiny, potrebujú k tomu aspoň základné vzdelanie. Poskytnutie jedného jedla denne v mieste vzdelávania priláka chronicky hladujúce deti do školských tried, kde sú schopné získať vzdelanie, ktoré sa im stane cestou z chudoby.

 • Naším cieľom je umožniť ľuďom, aby ponúkli svoje peniaze, dobrá, veci, zručnosti, čas, či modlitbu a prostredníctvom toho všetkého poskytli tú najefektívnejšiu pomoc ľuďom v núdzi v extrémnej chudobe v najchudobnejších oblastiach sveta
 • Iba 22€ * pokrýva náklady na stravovanie jedného dieťaťa po celý školský rok. Cena jedného jedla je 7 eurocentov.Pre mnoho detí je pokrm od Mary's Meals jediným jedlom dňa
 • Mary's Meals do dnešného dňa poskytli viac ako miliardu pokrmov zbedačeným deťom v chudobných oblastiach sveta. Miliardy pokrmov boli naservírované aj v indickej Noida v roku 2017
 • V miestach, kde funguje program Mary's Meals, sa zvyšuje počet detí zapísaných do škôl a zlepšuje sa ich dochádzka, školské výsledky, ubúda hladu, znižuje sa frekvencia absencie a neukončenia školskej dochádzky, zlepšuje sa schopnosť sústredenia a udržanie informácie, rodičia prežívajú menej obáv a deti sú šťastnejšie
 • Sme rozhodnutí dodržať náš prísľub jedného výživného jedla denne deťom, ktoré sú účastníkmi nášho programu. Kedykoľvek financie dovolia, snažíme sa nasýtiť každé ďalšie hladujúce dieťa
 • Mary's Meals je širokým celosvetovým hnutím - neoddeliteľnou súčasťou našej práce je zapojiť čo najviac ľudí s vedomím, že každý z nás je jedinečnou súčasťou našej misie. Organizácia Mary's Meals by nemohla fungovať bez nadšených, motivovaných dobrovoľníkov, pričom Mary's Meals je založené na rešpekte a spája ľudí všetkých vierovyznaní i bez vyznania
 • V krajinách, kde Mary's Meals pôsobí, je tento program uskutočňovaný prostredníctvom miestnych komunít.Matky detí, ktoré dostávajú v škole jedlo, vstávajú skoro ráno, aby pripravili všetko potrebné na varenie a servírovanie jedla. Tamojší ľudia sa zapájajú do projektu Mary's Meals ako dobrovoľníci
 • Kedykoľvek je to možné, jedlá Mary's Meals sú pripravované z lokálne vypestovaných surovín, s cieľom podporiť miestnu ekonomiku
 • Hnutie Mary's Meals je nezávislé na vládnych organizáciách v krajinách, kde pôsobí, ale má trvalý záujem s nimi spolupracovať
 • Kampaň "Sponzorujte školu" dáva možnosť jedincom, rodinám, firmám, náboženským skupinám, klubom a školám pokryť náklady na stravovanie celej školy v Malawi alebo Libérii počas jedného školského roka
 • Súčasne s naším hlavným stravovacím programom organizujeme tiež projekt "Školské batôžky", ktorý umožňuje darcom poskytnúť základné školské potreby deťom, ktoré sú súčasťou programu Mary's Meals.Do dnešného dňa sme sprostredkovali deťom 500 000 batôžkov so základnými školskými potrebami

“Ak nemôžeš nasýtiť sto ľudí, nasýť aspoň jedného”

Matka Tereza

Ešte váhate?

Buďte súčasťou jednoduchého projektu, ktorý bojuje s hladom vo svete. 22 € je cena jednej večere na Slovensku. Pre naše deti to je 1 rok jedného jedla denne. Vymeňte svoju jednu večeru za rok pomoci dieťaťu.

Chcem sa zapojiť Chcem prispieť