Spojili sme sa na urgentnú pomoc ľuďom v Etiópskom Tigraji: výsledky zbierky


Mary’s Meals už roky pracuje v Etiópii v regióne Tigraj.

Mary’s Meals už roky pracuje v Etiópii v regióne Tigraj. Minulý rok sme tam poskytovali jedlo v škole pre 24 320 detí každý školský deň, a tak im pomáhali získať vzdelanie. V novembri 2020 v dôsledku vojnového konfliktu v Tigraji vypukla vážna humanitárna kríza.


URGENTNÁ POMOC ĽUĎOM ZASIAHNUTÝCH VOJNOU

Násilné boje po celom regióne prinútili státisíce obyvateľov utiecť zo svojich domovov, pričom nedostatok potravín spôsoboval vážne obavy z vypuknutia hladomoru. Do hlavného mesta regiónu Tigraj - Mekelle - denne prichádzali vysídlení, núdzni a traumatizovaní ľudia. Mnohými z nich boli deti bez sprievodu, ktoré stratili rodičov.

V tejto krízovej situácii sa Mary’s Meals rozhodlo poskytnúť pomoc tým, ktorí to momentálne najviac potrebujú. Namiesto jedla v školách, ktoré ostali kvôli vojne zavreté, poskytujeme urgentnú humanitárnu pomoc ľuďom na úteku.

S vašou pomocou priamo v konfliktnej oblasti pracujú naši partneri (sestry Vincentky - Kongregácia dcér kresťanskej lásky sv. Vincenta de Paul / Daughters of Charity, Tigray) v extrémne náročných podmienkach, aby priniesli úľavu a núdzovú pomoc vysídlencom v rámci krajiny. I keď sami prežívajú traumu zo straty blízkych a z bojov navôkol, organizujú v spolupráci s Mary’s Meals predovšetkým potravinovú pomoc, ktorá doslova zachraňuje životy.

S pomocou vašich darov momentálne poskytujeme jedlo (a iné základné potreby) pre 19 000 ľudí na úteku, ktorí hľadajú útočisko v oblasti hlavného mesta Tigraj - Mekelle. Títo ľudia, ktorí opustili svoje domovy a nemajú nič, prebývajú vo veľmi provizórnych podmienkach v budovách škôl, zatiaľ čo v regióne zúria nepokoje.


VÝSLEDKY NAŠEJ ZBIERKY

V rámci svetovej rodiny Mary’s Meals vyhlásilo Mary’s Meals Slovensko verejnú zbierku na pomoc Etiópii sústredenú na samostatný zbierkový účet a zaviazalo sa, že 100 % výťažku bude použitých na financovanie pomoci ľuďom zasiahnutým humanitárnou krízou v Etiópii. 2. júna 2021 sme celú vyzbieranú sumu v hodnote 13 745,13 EUR poslali na účet Mary’s Meals International s účelovým viazaním na zabezpečenie humanitárnej pomoci, ktorú realizuje v Etiópii.

VŠETKÝM DARCOM ÚPRIMNE ĎAKUJEME!


SPOLU PRE ETIÓPIU: SLOVENSKO SA SPOJILO NA POMOC

V spolupráci s ďalšími štyrmi dobročinnými organizáciami na Slovensku pomáhajúcimi v Etiópii sme v marci 2021 vytvorili spoločnú iniciatívu SPOLU PRE ETÓPIU (www.spolupreetiopiu.sk) v snahe pomôcť ľuďom zasiahnutým vojnou v regióne Tigraj. Členovia iniciatívy sú okrem Mary’s Meals Slovensko aj Dobrá Novina/eRko, Nadácia Integra, Slovenská katolícka charita a SAVIO.


SPOLU PRE ETÓPIU


Vďaka spoločnému úsiliu Slovensko podporí humanitárne aktivity v regióne Tigraj celkovou sumou 96 447,61 EUR:

Súhrn zbierok určených na pomoc Etiópii od všetkých zapojených organizácií vrátane zbierky Mary’s Meals Slovensko (od 22. marca 2021 do 25. apríla 2021) 41 447,61 EUR
Dodatočné jednorazové príspevky niektorých organizácií (Slovenská katolícka charita, eRko - Dobrá novina a SAVIO) z iných zdrojov / predchádzajúcich zbierok 35 000,00 EUR
Finančný príspevok Ministerstva zahraničných vecí pre miestnych partnerov v Etiópii 20 000,00 EUR
SPOLU NA HUMANITÁRNU POMOC V ETIÓPII 96 447,61 EUR   VIDEO Z POMOCI MARY’S MEALS V ETIÓPII