Poskytovanie školských pomôcok deťom v školách podporovaných Mary's Meals

Batôžkový projekt Mary's Meals v slovenských školách

Leták na stiahnutieAj keď je Batôžkový projekt doplnková aktivita k hlavnej činnosti Mary's Meals, vôbec to neznižuje jeho význam. Okrem hlavného cieľa Batôžkového projektu, ktorým je poskytovanie školských pomôcok deťom v školách podporovaných Mary's Meals, prináša Batôžkový projekt celý rad krásnych sprievodných efektov, ako je šírenie všeobecných informácií o diele Mary's Meals a výchova detí k sociálnemu cíteniu a k pomoci druhým..

Čo je to Batôžkový projekt (Backpack project)

Batôžkový projekt ponúka možnosť ako sa môžu do pomoci Mary's Meals zapojiť celé školy so svojimi žiakmi a ich rodinami. V kocke možno Batôžkový projekt zhrnúť takto:

  • školáci v darcovských krajinách pripravujú zo svojich vlastných zdrojov školské aktovky (batôžky) so školskými pomôckamipre svojich kamarátov v tisíce kilometrov vzdialených školách
  • Mary´s Meals skompletizované batôžky zhromažďuje a zabezpečuje ich transport do cieľových škôl
  • mnohí školáci v cieľových krajinách teda od Mary´s Meals dostávajú nielen jedlo, ale aj školské pomôcky
  • postupne si obsah batôžku odškrtávajú na evidenčných kartičkách batôžkov
  • batôžky obsahujú okrem školských pomôcok aj základné hygienické pomôcky a užitočné veci ako sandále, tričká, loptičky a podobne
  • zhromažďujú sa použité veci v dobrom stave, v prípade základných potrieb ako ceruzky, pravítka a podobne sú zhromažďované iba úplne nové pomôcky

Deti pomáhajú deťom

Batôžkový projekt je výbornou aktivitou z mnohých dôvodov:

  • je vhodný pre školákov v darcovských krajinách
  • školy sa síce nemôžu so svojimi školákmi zapájať do finančných zbierok na podporu školského stravovania, ale školy aj školáci sa nadšene zapájajú do zbierky školských potrieb
  • deti už od malička získavajú skúsenosť s pomocou ľuďom, čím sa kultivuje ich sociálne cítenie
  • aktivitou detí zháňajúcich školské pomôcky do batôžkov žijú celé ich rodiny a tak sa školy prevádzkujúce Batôžkový projekt Mary´s Meals stávajú prirodzenými centrami propagácie diela Mary`s Meals pre široké okolie

Škola hrou

Deti si prípravu "svojho batôžka" dokážu užiť, v mnohom to pripomína hru. Na začiatku dostávajú do rúk nevyplnenú evidenčnú kartičku batôžku, postupne batôžtek kompletizujú a na kartičke odškrtávajú položky dokiaľ nie je batôžtek pripravený. Deti sú z týchto aktivít nadšené, zberateľské aktivity všetkého druhu sú deťmi obľúbené. Spontánne využívajú najrôznejšie stratégie - či už "výmenný obchod" prebytočnej alebo chýbajúcej položky batôžkov medzi školákmi, zháňanie chýbajúcich položiek doma alebo medzi kamarátmi, výber vhodného predmetu z niekoľkých dostupných variantov či obstaranie chýbajúcej položky zo svojho vreckového. Niečo je však na tejto 'hre' predsa len odlišné - pre deti často býva "ich batôžtek" prvým skutočným projektom. Pracujú na ňom samostatne a cítia zaň veľkú zodpovednosť, pretože vnímajú obrovský dopad na životy ľudí, ktorým je projekt určený.

Na najrôznejšie stretnutia s Mary'sMeals môžu ľudia časom zabudnúť. Na svoju skúsenosť s Mary's Meals však nikdy nezabudnú školáci, ktorí strávili niekoľko dní úsilím o kompletizáciu školského batôžku - je to skúsenosť, ktorú si odnášajú do života. A práve toto je jedným z najkrajších plodov Batôžkového projektu.


Chcete sa zapojiť?

Kontaktujte nás na: info@batozkovyprojekt.sk alebo volajte 0951 126 267. Tešíme sa na Vás!

“Ak nemôžeš nasýtiť sto ľudí, nasýť aspoň jedného”

Matka Tereza

Ešte váhate?

Buďte súčasťou jednoduchého projektu, ktorý bojuje s hladom vo svete. 18,30€ je cena jednej večere na Slovensku. Pre naše deti to je 1 rok jedného jedla denne. Vymeňte svoju jednu večeru za rok pomoci dieťaťu.

Chcem sa zapojiť Chcem prispieť