Vybehaj v Tatrách jedlo jednému dieťaťu na celý školský rok!


Charitatívny beh Mary’s Meals Charity Run Vysoké Tatry je organizovaný na podporu projektu Mary’s Meals, ktorý poskytuje jedlo v škole už pre viac ako 1,6 milióna detí žijúcich v extrémnej chudobe s cieľom dostať ich do školy. Celá výška štartovného vo výške 18,30 EUR pôjde na podporu projektu a pokryje náklady na stravovanie jedného dieťaťa počas celého školského roka.

Zo štartovného 18,30 EUR zaplatíte 100% nákladov na zabezpečenia jedla jednému dieťaťu počas celého školského roka a pomôžete mu získať vzdelanie. Celá suma ide na verejnú zbierku určenú na financovanie školského stravovacieho programu Mary's Meals.ČO SVOJIM TATRANSKÝM BEHOM VYBEHÁTE

 • jedlo v škole na celý školský rok pre jedno dieťa v extrémnej chudobe
 • kvalitné bežecké tričko s motívom charity Mary’s Meals
 • účastnícku medailu
 • čapované pivo alebo domácu limonádu zadarmo
 • knihu o príbehu Mary’s Meals (Bouda, která krmí milón detí)
 • atraktívne ceny na zlosovanie v tombole od sponzorov
  • víkendový rodinný pobyt v Tatrách
  • lístky na lanovky a tatranské atrakcie
  • vecné ceny – bežecké a športové potreby
 • občerstvenie
 • on-line účastnícky certifikát

Sprievodný (komorný) charitatívny koncert nám zahrá britský multiinštrumentalista, skladateľ a spevák James Evans

Kedy: sobota 19.9.2020, štart o 10:00 hod.

Kde: Vysoké Tatry – Tatranská Lomnica (centrálny mestský park)


BEHÁME ZODPOVEDNE

S rešpektom ku všetkým účastníkom behu a pre zaručenie vašej maximálnej bezpečnosti nebudeme tento rok v Tatrách behať vo veľkom. Podujatie sa uskutoční s obmedzeným počtom max. 100 účastníkov za dodržania špeciálnych hygienických opatrení. Chceme, aby ste sa na behu cítili komfortne a akciu si užili bez obáv. Na detské behy a atrakcie sme sa špeciálne tešili, ale rozhodli sme sa ich tento rok vynechať. Beháme zodpovedne - ďakujeme za pochopenie!

Do charitatívneho behu sa môžete zapojiť aj prostredníctvom nášho virtuálneho behu a odbehnúť si svoj beh kdekoľvek. Dĺžku trate si určíte sami a môžete si vyskladať aj svoj virtuálny bežecký tím. Dobrú myšlienku tak podporíte rovnako. Viac info na: https://charityrun.sk/virtual/


Disciplíny a registrácia:

Mary’s Meals RUN (8km) – muži/ ženy. >>>registrácia<<<
Mary’s Meals Nordicwalking (8km) – muži/ ženy >>>registrácia<<<

Trať behu (Tatranská Lomnica - 8km):

DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE:

Štartovné:

 • Mary’s Meals RUN a NW (8km): 18,30 EUR (celá suma pôjde na projekt školského stravovania Mary’s Meals ako súčasť verejnej zbierky)

Registrácia: prihlášky cez on-line registračný formulár.

Prezentácia prihlásených účastníkov a vyzdvihnutie si štartovných čísiel v areáli centrálneho mestského parku v Tatranskej Lomnici (pódium) v deň behu v čase 8.00 – 9.00.

Vekový limit účastníkov:

Beh a NW (8km) - 16 rokov

Kontakt: beh@marysmealsslovensko.sk


COVID-19: ŠPECIÁLNE OPATRENIA

Chceme behať zodpovedne a vaše zdravie je pre nás prioritou. Preto sme tento rok po konzultáciách s odborníkmi zaviedli špeciálne hygienické a protiepidemické opatrenia, aby sme vás v maximálnej možnej miere chránili

DÔLEŽITÉ: Prečítaj si špeciálne opatrenia a pokyny pre účastníkov súvisiace s COVID-19

PROSÍME VŠETKÝCH ÚČASTNIKOV O ZODPOVEDNÉ A DÔSLEDNÉ DODRŽIAVANIE NASLEDOVNÝCH POKYNOV:

 1. RÚŠKO/BUFKU máte povinnosť nosiť nepretržite vo vyhradenom areáli podujatia (štartu/cieľa). Na trati si ju odporúčame ponechať, ak budete behať v zhluku bežcov.
 2. DEZINFEKCIA RÚK bude povinná pri vstupe do areálu štartu a bude v ňom kedykoľvek k dispozícii.
 3. Platí ZÁKAZ PODÁVANIA RÚK
 4. Odporúčame DODRŽIAVAŤ PRIMERANÝ ODSTUP od iných účastníkov, najmä v areáli štartu/cieľa - odporúča sa dodržiavať odstup 2 m.
 5. RESPIRAČNÁ ETIKETA: ak potrebujete kýchať alebo kašlať, urobte to do vreckovky alebo do lakťa.
 6. AK SA CÍTITE CHORÝ, CHODŤE DOMOV – v prípade, ak sa u vás vyskytnú príznaky akútneho respiračného ochorenia (napr. horúčka, kašeľ, nádcha, sťažené dýchanie), buďte ohľaduplný a ihneď opustite areál podujatia, zostaňte doma a telefonicky kontaktujte svojho ošetrujúceho lekára.


Dôležité upozornenia:

Usporiadateľ si vyhradzuje právo ukončiť registráciu v prípade naplnenia účastníckych limitov, ktoré je oprávnený určiť podľa povolení od príslušných orgánov, kapacitných možností a okolností súvisiacich s organizáciou podujatia. Zaplatené štartovné sa späť nevracia (v prípade zrušenia akcie bude presunuté ako štartovné za virtuálny beh). Štartové číslo je neprenosné na inú osobu.

Účastník zároveň prehlasuje, že bude dodržiavať návštevný poriadok TANAPu a pokyny organizátorov. Organizátor nepreberá zodpovednosť za škody na majetku alebo na zdraví súvisiace s cestou, pobytom a s účasťou pretekárov na podujatí.

Na trase podujatia nie je povolené pre divákov používať technické prostriedky na povzbudzovanie pretekárov (napr. rapkáče, trúby, sirény).

Organizátor si vyhradzuje právo udeliť sankcie a vylúčiť z pretekov pretekárov v prípade nedodržania základných pravidiel slušnosti a poriadku (napr. od hadzovanie odpadkov mimo určené koše), nešportového správania (napr. zámena štartovných čísel, skracovanie trate) alebo ohrozovania bezpečnosti a zdravia účastníkov a nerešpektovania pokynov organizátorov.

V prípade nepriaznivej epidemiologickej epidemologickej situácie a súvisiacich opatrení, poveternostných podmienok a iných okolností, ktoré by mohli ohroziť životy a zdravie pretekárov ako i v prípade vis maior si organizátor vyhradzuje právo trasuy modifikovať, skrátiť, zaviesť špeciálne opatrenia, prípadne preteky zrušiť bez náhrady.

Organizátor si vyhradzuje v závislosti od okolností právo upraviť a bližšie špecifikovať niektoré údaje uvedené v týchto propozíciách, resp. organizačných pokynoch.PLAGÁT PODUJATIA

PARTNERI PODUJATIA


Organizáciu podujatia finančne podporilo Mesto Vysoké Tatry z participatívneho grantového projektu Hory nápadov (projekt je realizovaný z rozpočtu mesta Vysoké Tatry). Ďakujeme partnerom za technickú a organizačnú pomoc, sponzorstvo cien a benefitov pre bežcov a mediánu podporu.

“Ak nemôžeš nasýtiť sto ľudí, nasýť aspoň jedného”

Matka Tereza

Ešte váhate?

Buďte súčasťou jednoduchého projektu, ktorý bojuje s hladom vo svete. 18,30€ je cena jednej večere na Slovensku. Pre naše deti to je 1 rok jedného jedla denne. Vymeňte svoju jednu večeru za rok pomoci dieťaťu.

Chcem sa zapojiť Chcem prispieť