Charitatívny beh v Dolnom Kubíne
2. 9. 2023 / Dolný Kubín / 10:30


Zúčastni sa charitatívneho behu na Orave, v Dolnom Kubíne, a zabehni si 8 kilometrov, ktorými naozaj meníš príbehy detí. Štartovné 22 EUR zabezpečí jedlo v škole pre dieťa žijúce v chudobe na celý školský rok. Charitatívny beh je akciou pre celú rodinu. Tento rok sa môžu zapojiť aj deti. Odštartujeme aj detské behy a pripravili sme atrakcie a rôzne aktivity.

Charitatívny beh Mary’s Meals Charity Run je organizovaný na podporu projektu Mary’s Meals, ktorý poskytuje jedlo v škole už pre 2 429 182 detí žijúcich v extrémnej chudobe v 18 krajinách sveta s cieľom dostať ich do školy. Celá suma putuje na verejnú zbierku určenú na financovanie školského stravovacieho programu Mary's Meals.

NA ČO SA MÔŽEŠ TEŠIŤ:

 • Štartovným vybeháš jedlo pre hladujúce dieťa v škole na celý školský rok.
 • Dostaneš medailu a účastnícky diplom dodatočne mailom.
 • Zapojíš sa do losovania o atraktívne ceny od sponzorov.
 • Guláš pre každého bežca.
 • Možnosť občerstvenia pre celú rodinu v gastro zóne.
 • Atrakcie a aktivity pre deti.
 • Koncert kapely S hudbou vesmírnou.
 • Možnosť zakúpiť si naše tričká.

Orientačný program:

 • 8:30 - 9:45 registrácia bežcov a bežkýň
 • 10:00 rozcvička s Lukášom Ottingerom
 • 10:30 odštartovanie behu
 • 11:00 odštartovanie detských behov
 • 12:00 dobiehanie posledných bežcov do cieľa
 • 12:10 - 12:45 moderovaná diskusia s Lukášom Ottingerom a Michalom Holubom
 • 12:15 - 13:45 guláš a čas na jedlo
 • 12:50 -13:05 vyhlásenie výsledkov
 • 13:05 - 14:00 Koncert kapely AlterEgo
 • 14:00 - 14:15 tombola
 • 14:15 Koncert kapely "S hudbou vesmírnou"
 • 15:05 autogramiáda kapely
 • 15:15 penová párty s Hasičským zborom

registrácia na beh


TRAŤ:

DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE:

Akcia bude prebiehať v areáli pri Zimnom štadióne v Dolnom Kubíne. Prezentácia prihlásených účastníkov a vyzdvihnutie čísel bude v areáli pri Zimnom štadióne v čase od 8:30 do 9:45.

Štart o 10:30.

Účastníkom môže byť každý, kto dovŕšil vek 16 rokov.

Kontakt: beh@marysmealsslovensko.sk

Sledujte nás na Facebooku.


Spoločne sme vybehali jedlo v škole
pre 656/499 detí v škole Naminjale.

Dôležité upozornenia:

Usporiadateľ si vyhradzuje právo ukončiť registráciu v prípade naplnenia účastníckych limitov, ktoré je oprávnený určiť podľa povolení od príslušných orgánov, kapacitných možností a okolností súvisiacich s organizáciou podujatia. Zaplatené štartovné sa späť nevracia (v prípade zrušenia akcie bude presunuté ako štartovné za virtuálny beh). Štartové číslo je neprenosné na inú osobu.

Účastník zároveň prehlasuje, že bude dodržiavať pokyny organizátorov. Organizátor nepreberá zodpovednosť za škody na majetku alebo na zdraví súvisiace s cestou, pobytom a s účasťou pretekárov na podujatí.

Organizátor si vyhradzuje právo udeliť sankcie a vylúčiť z pretekov pretekárov v prípade nedodržania základných pravidiel slušnosti a poriadku (napr. odhadzovanie odpadkov mimo určené koše), nešportového správania (napr. zámena štartovných čísel, skracovanie trate) alebo ohrozovania bezpečnosti a zdravia účastníkov a nerešpektovania pokynov organizátorov.

V prípade nepriaznivých poveternostných podmienok a iných okolností, ktoré by mohli ohroziť životy a zdravie pretekárov, ako i v prípade vis maior si organizátor vyhradzuje právo trasu modifikovať, skrátiť, zaviesť špeciálne opatrenia, prípadne preteky zrušiť bez náhrady.

Organizátor si vyhradzuje v závislosti od okolností právo upraviť a bližšie špecifikovať niektoré údaje uvedené v týchto propozíciách, resp. organizačných pokynoch.PARTNERI
“Ak nemôžeš nasýtiť sto ľudí, nasýť aspoň jedného”

Matka Tereza

Ešte váhate?

Buďte súčasťou jednoduchého projektu, ktorý bojuje s hladom vo svete. 22 € je cena jednej večere na Slovensku. Pre naše deti to je 1 rok jedného jedla denne. Vymeňte svoju jednu večeru za rok pomoci dieťaťu.

Chcem sa zapojiť Chcem prispieť