Na svete je stále 815 miliónov hladujúcich
a viac ako 61 miliónov detí nenavštevuje školu

Čo je Mary's Meals?HISTÓRIA

Na to, aby sme pomáhali netreba vidieť celý svet, ale meniť svet tam, kde sa práve nachádzame. Presne takto začal príbeh diela Mary´s Meals – v ďalekom Škótsku, v bezpečnej krajine, kde nehrozili ani vojny, ani hlad. Magnus MacFarlane-Barrow, ktorý je zakladateľ Mary´s Meals, sa narodil v roku 1968 milujúcim rodičom a od útleho detstva bol vedený k viere. Keď sa v roku 1983 dopočul o zjaveniach Panny Márie v malej dedinke Medjugorje v Juhoslávii, rozhodol sa so súrodencami, bratrancami a sesternicami na toto miesto vycestovať a urobiť si o zázrakoch vlastný obraz. Vtedy mal len 15 rokov.

Po návrate domov sa veľa zmenilo. Vrátili sa svojou skúsenosťou hlboko dotknutí a túžili o nej rozprávať ďalej.Po tom, čo mladí napísali článok o ich ceste, začalo im písať veľmi veľa ľudí túžiacich po ďalších informáciách. Aj samotní Magnusovi rodičia boli veľmi prekvapení ich záujmom, a preto sa rozhodli prerobiť časť svojho penziónu na miesto duchovných cvičení s názvom Craig Lodge.

Magnus nemal jasnú predstavu o svojom živote. Práve kvôli jeho plachej povahe si myslel, že jeho zamestnaním bude práca na rybej farme. Až kým neprišiel rok 1992 (vtedy mal 24 rokov). Jeden večer Magnus so svojím bratom Fergusom videli v miestnej krčme reportáž o utečeneckom tábore neďaleko Medjugoria. V Juhoslávii totiž vypukla občianska vojna. Pohľad na biedu rodín, ktoré ešte nedávno žili svojím pokojným životom, im nedovolil ostať nečinnými. Začali sa pohrávať s myšlienkou pomoci prostredníctvom inej organizácie, ktorá vysielala pomoc týmto ľuďom z Londýna. Množstvo kontaktov cez články v novinách a ďalší známi z Craig Lodge spustili vlnu balíkov jedla, oblečenia a liekov, ktoré spoločne dopravili do Bosny a Hercegoviny. Magnus stál pred ťažkou otázkou. Pomoc sa v jeho rodisku stále hromadila, a tak sa rozhodol odísť z rybej farmy, predať dom a kúpiť malé nákladné auto, v ktorom aj býval. Do Bosny a Hercegoviny vyrazil spolu s bratom a neskôr s manželkou Júliou, či inými priateľmi dokopy 20krát. Viezli pomoc vo forme jedla, oblečenia a iných vecí.

Po skončení vojny si bol Magnus istý, že táto pomoc prestane práve kvôli jeho plachej povahe. Avšak balíčky s potrebami neprestávali chodiť, rovnako ako e-maily a listy s prosbou o pomoc. A keď ho požiadali pomôcť 40 rumunským deťom v mestečku Târgu-Mureș, o ktoré sa starali len dve zdravotné sestry na nemocničnej chodbe, rozhodol sa opäť prekročiť svoje hranice. Postupne sa mu spolu s dobrovoľníkmi podarilo pre tieto deti postaviť 2 domy, v ktorých pocítili skutočnú lásku. Nasledovala pomoc aj v iných oblastiach. Jedného dňa v roku 2002 zavítal do africkej krajiny Malawi, kde bol v tom čase veľký hlad. Navštívil chudobnú rodinu, ktorej otec zomrel a matka umierala na AIDS. Magnus sa opýtal najstaršieho z detí, 14-ročného Edwarda, aké sú jeho sny a ambície do budúcnosti. Edwardove slová ho veľmi zasiahli. „Chcel by som mať dosť jedla, aby som sa najedol a jedného dňa by som chcel ísť do školy.“ Toto boli sny a ambície 14 – ročného chlapca – jedlo a možnosť ísť do školy! Práve takto – zo slov chudobného, hladného dieťaťa, obety, lásky, odvahy a dobrej vôle sa zrodilo dielo Mary´s Meals (Máriine jedlá).HLAVNÁ MISIA

Hlavnou misiou Mary´sMeals je, aby každé dieťa dostávalo aspoň jedno jedlo denne v mieste, kde sa vzdeláva a aby tak tí, ktorí majú viac ako potrebujú, sa mohli deliť s tými, ktorým sa nedostáva ani tých najzákladnejších potrieb.

To, čo začalo v roku 2002 dvesto deťmi v Malawi, je dnes 1 838 859 sýtených detí v 19 krajinách sveta naprieč Afrikou, Áziou, Latinskou Amerikou, Východnou Európou či Karibikom. Náš najväčší vyživovací program je v Malawi. Sýtime tu 30% z celkovej populácie detí vo veku povinnej školskej dochádzky.Viac informácií môžete nájsť na medzinárodnej webstránke www.marysmeals.org. Prípadne navštívte stránku podporovateľskej skupiny Mary`s Meals v Českej republike: www.marysmeals.cz.

Prečo podporiť?


 • viac ako 8000 detí denne zomiera na podvýživu a choroby spojené s hladom
 • vo svete je 775 miliónov negramotných ľudí
 • 66 miliónov detí v rozvojovom svete chodí do školy hladných


Keď sa pozrieme na svet a počujeme o tak veľkom rozsahu chudoby a hladu, môže to v nás vyvolávať skôr pocity rezignácie ako odhodlania. Je to tak. Možno nedokážeme zmeniť hlad vo svete, no dokážeme zmeniť svet jednému dieťaťu a to stojí za to! Príčinou hladu je chudoba a príčinou chudoby je hlad a prvé, čo hladné dieťa potrebuje, je jedlo. Ak sa však majú ľudia rozvojových krajín brániť korupcii, viesť zodpovedne svoju vládu, vedieť pestovať svoje vlastné plodiny, potrebujú k tomu aspoň základné vzdelanie. Poskytnutie jedného jedla denne v mieste vzdelávania priláka chronicky hladujúce deti do školských tried, kde sú schopné získať vzdelanie, ktoré sa im stane cestou z chudoby.

 • Naším cieľom je umožniť ľuďom, aby ponúkli svoje peniaze, dobrá, veci, zručnosti, čas, či modlitbu a prostredníctvom toho všetkého poskytli tú najefektívnejšiu pomoc ľuďom v núdzi v extrémnej chudobe v najchudobnejších oblastiach sveta
 • Iba € 18.30 = £ 15.90 / $ 21 * pokrýva náklady na stravovanie jedného dieťaťa po celý školský rok. Cena jedného jedla je 9 eurocentov.Pre mnoho detí je pokrm od Mary's Meals jediným jedlom dňa
 • Mary's Meals do dnešného dňa poskytli viac ako miliardu pokrmov zbedačeným deťom v chudobných oblastiach sveta. Miliardy pokrmov boli naservírované aj v indickej Noida v roku 2017
 • V miestach, kde funguje program Mary's Meals, sa zvyšuje počet detí zapísaných do škôl a zlepšuje sa ich dochádzka, školské výsledky, ubúda hladu, znižuje sa frekvencia absencie a neukončenia školskej dochádzky, zlepšuje sa schopnosť sústredenia a udržanie informácie, rodičia prežívajú menej obáv a deti sú šťastnejšie
 • Sme rozhodnutí dodržať náš prísľub jedného výživného jedla denne deťom, ktoré sú účastníkmi nášho programu. Kedykoľvek financie dovolia, snažíme sa nasýtiť každé ďalšie hladujúce dieťa
 • Mary's Meals je širokým celosvetovým hnutím - neoddeliteľnou súčasťou našej práce je zapojiť čo najviac ľudí s vedomím, že každý z nás je jedinečnou súčasťou našej misie. Organizácia Mary's Meals by nemohla fungovať bez nadšených, motivovaných dobrovoľníkov, pričom Mary's Meals je založené na rešpekte a spája ľudí všetkých vierovyznaní i bez vyznania
 • V krajinách, kde Mary's Meals pôsobí, je tento program uskutočňovaný prostredníctvom miestnych komunít.Matky detí, ktoré dostávajú v škole jedlo, vstávajú skoro ráno, aby pripravili všetko potrebné na varenie a servírovanie jedla. Tamojší ľudia sa zapájajú do projektu Mary's Meals ako dobrovoľníci
 • Kedykoľvek je to možné, jedlá Mary's Meals sú pripravované z lokálne vypestovaných surovín, s cieľom podporiť miestnu ekonomiku
 • Hnutie Mary's Meals je nezávislé na vládnych organizáciách v krajinách, kde pôsobí, ale má trvalý záujem s nimi spolupracovať
 • Kampaň "Sponzorujte školu" dáva možnosť jedincom, rodinám, firmám, náboženským skupinám, klubom a školám pokryť náklady na stravovanie celej školy v Malawi alebo Libérii počas jedného školského roka
 • Súčasne s naším hlavným stravovacím programom organizujeme tiež projekt "Školské batôžky", ktorý umožňuje darcom poskytnúť základné školské potreby deťom, ktoré sú súčasťou programu Mary's Meals.Do dnešného dňa sme sprostredkovali deťom 500 000 batôžkov so základnými školskými potrebami

Partneri

Kedže 100% príjmov posielame do centrály Mary's Meals, sme radi, že naše režijné náklady nám pomáhaju zdielať aj naši partneri.

“Ak nemôžeš nasýtiť sto ľudí, nasýť aspoň jedného”

Matka Tereza

Ešte váhate?

Buďte súčasťou jednoduchého projektu, ktorý bojuje s hladom vo svete. 18,30€ je cena jednej večere na Slovensku. Pre naše deti to je 1 rok jedného jedla denne. Vymeňte svoju jednu večeru za rok pomoci dieťaťu.

Chcem sa zapojiť Chcem prispieť