Nové skvelé správy počas pandémie Covid-19

Spoločne sa snažíme dodržať sľub sýtiť najchudobnejšie komunity

Covid-19: Aká je aktuálna situácia v Mary’s Meals?

Napriek okolnostiam, ktorým Mary’s Meals čelí počas pandémie, chceme sa i naďalej snažiť poskytovať hladným deťom jedlo, ktoré im mení životy. Túto Veľkú noc máme pre vás úžasnú správu!

Všetci žijeme v čase neistoty a zmätku. Náš svet zrazu zmenil podobu bežných dní, no i napriek tomu každý deň nachádzame nové možnosti, ako sa tejto zmene prispôsobiť. Po celej zemi sa zatvárajú školy, nevynímajúc krajiny, v ktorých sýtime mnoho detí, a ktoré sú súčasťou rodiny Mary’s Meals. Naša práca je založená na jednoduchej myšlienke - podávať deťom jedno jedlo denne v mieste ich vzdelávania. Táto konkrétna zmena života má obrovský dopad na náš program, ale my i napriek tomu cítime veľkú zodpovednosť a sme odhodlaní dodržať svoj sľub, ktorý sme týmto deťom dali.

Náš tím a dobrovoľníci neúnavne pracujú, aby objavili nové možnosti ako sa dostať k deťom v krajinách, v ktorých funguje náš program. Sme nesmierne šťastní, že vám môžeme oznámiť dobrú správu. V súčasnosti máme vo viacerých krajinách plán poskytnúť deťom jedlo každý deň.

V tomto čase je ťažké nájsť istotu v budúcnosti, no i napriek tomu robíme všetko preto, aby sme svoj sľub deťom dodržali.

Náš zakladateľ Magnus MacFarlane-Barrow povedal: „Naše úžasné tímy v mnohých krajinách, v ktorých tieto jedlá podávame, našli nové spôsoby ako sýtiť deti v domácom prostredí. V spolupráci s ministerstvami vlády, predstaviteľmi komuníta našimi neuveriteľnými miestnymi dobrovoľníkmi sme vytvorili bezpečné spôsoby, ako priviesť suroviny do domov detí, kde budú uvarené. Existujú plány na oslovenie stoviek tisícov detí týmto spôsobom a každý deň sa hľadajú nové riešenia, ktorých počet rýchlo rastie! “

V tomto veľkonočnom období je táto správa plná nádeje a radosti o to silnejšia. Sme šťastní, že sa takto o ňu môžeme s vami podeliť. V najbližších týždňoch bude narastať počet nových správ o vylepšení našich plánov. Samozrejme budete ich súčasťou. Dovtedy vám ďakujeme za všetko, čo robíte. Ďakujeme za vašu pomoc prinášať jedlo – nádej – deťom v niektorých najchudobnejších krajinách sveta.