Máte pochybnosti? Podeľte sa o ne s nami.

Máte pochybnosti? Podeľte sa o ne s nami.

Sme vďační všetkým, ktorí sa neváhajú s nami podeliť o najrôznejšie pochybnosti ohľadom zmysluplnosti Mary´s Meals, pretože otvorená diskusia obohacuje obidve strany. Nám umožní porozumieť najrôznejším obavám, ktoré sú rozšírené medzi ľuďmi a našim partnerom v diskusii pomáha porozumieť spôsobu fungovania Mary´s Meals.

Ukážeme, že na množstvo pochybností má Mary´s Meals veľmi zrozumiteľné odpovede, pre ktoré vôbec nepotrebuje zložitú argumentáciu.

Pochybnosť 1 : Svet je príliš veľký na to, aby ho zmenilo pár nadšencov.
Pochybnosť 2 : Musí to stáť obrovské množstvo peňazí.
Pochybnosť 3 : Mary´s Meals nie je dosť akčná na riešenie akútnych kríz a hladomoru.
Pochybnosť 4 : Propagáciu projektu Mary´s Meals musia zaisťovať profesionáli, ktorí to vedia predať.
Pochybnosť 5 : Môžu si za to sami, že majú hlad a sú chudobní.
Pochybnosť 6 : Pomáhanie len prehlbuje závislosť na pomoci.
Pochybnosť 7 : Mary´s Meals nie je dlhodobo udržateľný spôsob pomoci.
Pochybnosť 8 : Neprehĺbi to migračnú krízu ?
Pochybnosť 9 : Vyzbierané peniaze sa aj tak rozkradnú.
Pochybnosť 10 : Čo sa nerozkradlo zo zbierok, rozkradne sa pri distribúcii na mieste.
Pochybnosť 11 : Väčšinou sa pomáha tým, ktorí to nepotrebujú.
Pochybnosť 12 : „Známy bol v Afrike a ľudia sa tam majú dobre.“
Pochybnosť 13 : Do nebezpečných oblastí sa pomoc nedostane.
Pochybnosť x : Ďalšie mýty, alebo pochybnosti, na ktoré narazíme, doplníme...

Pochybnosť 1:

Svet je príliš veľký na to, aby ho zmenilo pár nadšencov.

Snahy odstrániť hlad zo sveta budú vždy len kvapkou v mori, rozmer hladu je obrovský. A tak ide len o aktivity skupín snažiacich sa o nemožné veci.

Odpoveď :
Pravda je, že niekoľko nadšencov skutočne nezmôže nič. Keď sa však k niekoľkým nadšencom pridajú ďalší, vznikne lavína tvorená veľkým množstvom ľudí – ako sa to deje v prípade Mary´s Meals - a potom spoločne dokážu urobiť veľké veci. Jedným z hesiel Mary´s Meals je, že ide o spoluprácu množstva ľudí, a z nich každý robí malé veci s veľkou láskou.

V súčasnosti Mary´s Meals v školách najchudobnejších krajín sveta sýti 2 429 182 detí. V týchto krajinách nezištne pracujú desiatky tisíc miestnych dobrovoľníkov (len v Malawi je ich cez 80 000 = väčšinou mamy detí, ktoré sa striedajú pri príprave a podávaní jedál) a projekt podporujú ďalšie desaťtisíce podporovateľov z celého sveta. Vzhľadom k veľkému počtu hladujúcich detí vo svete je Mary´s Meals so súčasne podporovaným počtom detí iba na začiatku, ale nádherne ukazuje, že keď sa jedna kvapka pridá k druhej, dajú sa spoločne robiť neuveriteľné veci. Tajomstvo úspechu Mary´s Meals teda spočíva v mnohých obyčajných ľuďoch, ktorí si uvedomujú, že na nich a ich drobných skutkoch lásky záleží a spoločne týmto spôsobom môžu meniť svet.

Výstižná citácia Matky Terezy : „Sami cítime, že to čo robíme je len kvapka v oceáne. Ale oceánu by niečo chýbalo, keby tam tá kvapka nebola.“

Pochybnosť 2:

Musí to stáť obrovské množstvo peňazí.

Odstránenie hladu zo sveta by predstavovalo obrovské náklady. Preto je to úplne nereálny cieľ.

Odpoveď :
Jedno z neuveriteľných čísel popisujúcich prácu Mary´s Meals sú priemerné ročné náklady na nasýtenie jedného dieťaťa cca 22€. Takto nízke náklady umožňuje hlavne dobrovoľnícky charakter práce, ďalej veľmi jednoduchá, aj keď nutrične bohatá strava podávaná v školách, nákup potravín od miestnych farmárov a veľmi nízke dodatočné režijné náklady.

V knihe „Bouda, která krmí milion dĕtí“ sa zakladateľ Mary´s Meals smutne zamýšľa nad tým, že keď skusmo prepočítal náklady Mary´s Meals, aby sa takýmto spôsobom pokryla ročná strava v školách pre všetky hladujúce deti v Malawi, zodpovedalo to čiastke, ktorú pred sebou videl v inzertných novinách za predaj jednej výškovej budovy v Londýne.

Pochybnosť 3:

Mary´s Meals nie je dosť akčná na riešenie akútnych kríz a hladomoru.

Dlhodobý boj proti hladu a dlhodobá podpora vzdelávania v školách je pekná vec, ale na mnohých miestach vo svete sú akútne krízy a akútny hladomor.

Odpoveď :
Program Mary´s Meals obsahuje automaticky obidve zložky – krátkodobú a dlhodobú pomoc. Je tu efekt okamžitého tíšenia hladu, podávaním stravy v škole, ale súčasne aj efekt dlhodobý, pretože podávaná strava mnohým deťom otvára prístup k vzdelaniu. V prípade akútnej krízy dokáže Mary´s Meals reagovať veľmi rýchlo, mimoriadne prostriedky od darcov môže okamžite použiť na otvorenie stravovacieho programu v ďalších školách kritickej oblasti (o záujem škôl nie je núdza, čakajú v radoch na program Mary´s Meals, a rýchlosť šírenia zodpovedá tempu rastu podpory v darcovských krajinách)

Pochybnosť 4:

Propagáciu projektu Mary´s Meals musia zaisťovať profesionáli, ktorí to vedia predať.

Nemá zmysel aby som sa do propagácie Mary´s Meals miešal.

Odpoveď :
Hovorí sa, že dobrá vec sa predáva sama. Projekt, ktorý si celosvetovo získal množstvo ľudí svojou jednoduchosťou a efektivitou pomoci nepotrebuje nákladé marketingové kampane. Je úžasné, že propagáciu diela majú v rukách toľkí nadšenci. Nemusia byť za to platení, ale veria tomu čo robia.

Večerný rozhovor pri víne so susedom, kde padne zmienka o peknom projekte Mary´s Meals, môže mať pre rast podpory väčší efekt, ako nákladná televízna kampaň, za cenu ktorej by sa mimochodom najedla celá škola. Neuveriteľne nízke náklady projektu sú dôsledkom aj toho, že sa ľudia k podpore Mary’s Meals pridávajú spontánne. Vzniká tak lavína pomoci, založená na ľudskosti.

V krajinách pomoci si prípravu a podávanie jedla robia desaťtsíce ľudí dobrovoľnícky - s nadšením, lebo vedia že to dáva zmysel. Aj my sme poháňaní tým istým nadšením, túžbou pomôcť a pocitom spolupatričnosti. Ak to aj Ty takto cítiš, nájdi si v rodine Mary’s Meals svoje miesto a pomôž ďalším deťom naplniť ich misku s jedlom. Pri pohári vína so susedom, alebo spolu s dalšími vo svojom okolí - radi Ti pomôžeme s realizovaním Tvojich nápadov.

Pochybnosť 5:

Môžu si za to sami, že majú hlad a sú chudobní.

Hladujúci ľudia v chudobnom svete si môžu za svoj hlad sami – sú leniví a majú sa snažiť aby sa uživili.

Odpoveď :

Veľká väčšina hladujúcich ľudí si svoju chudobu nevybrala. Nemôžu za to, že sa narodili do vojny, že prišli problémy s dlhodobo nepriaznivým počasím, alebo naopak krátkodobé ničivé vplyvy zdevastovali všetku úrodu. Nemôžu za celú históriu koloniálneho drancovania ich krajiny, nemôžu za odliv mozgov tých, pre ktorých je lákavejšie hľadať dobré živobytie v zahraničí než pomáhať zlepšovať pomery doma. Veľmi často ide o ľudí, ktorí sú v nesprávnom čase na nesprávnom mieste, a sami nemajú žiadnu šancu zmeniť niečo k lepšiemu.

Pochybnosť 6:

Pomáhanie len prehlbuje závislosť na pomoci.

Pokiaľ sa hladujúcim ľuďom pomáha, zvykajú si na pomoc, prestávajú sa snažiť a stávajú sa závislými na pomoci.

Odpoveď :

Pre odpoveď si vypožičiame slová z knihy „Bouda, která krmí milion dĕtí“.

„Jeden z bežných omylov, alebo predsudkov, s ktorým som sa stretával pri zháňaní preňazí je, že v Afrike nedochádza k pokroku, pretože ľudia sú zvyknutí len prijímať, nič nerobiť a radšej čakať pomoc zvonka. Z vlastnej skúsenosti viem, že také prípady sú veľmi vzácne. Nikdy a nikde som sa nestretol s pracovitejšími ľuďmi, než boli roľníci, z ktorými som strávil nejaký čas v Libérii, alebo ľudia, ktorí za úbohý peniaz pracovali celý deň v Dillí, aby uživili rodinu, alebo Stella, ktorá kvôli živobytiu drela v kameňolome. Väčšina z nich mala spaľujúcu túžbu oslobodiť sa od pomoci. Preto všetci rodičia, s ktorými som sa v ich biede stretol, takmer vždy túžili po tom, aby sa ich deťom dostalo vzdelanie. Nakoniec si totiž všetci uvedomovali, že práve to je cesta, ako sa ich deti môžu osamostatniť. Boli kvôli tomu ochotní prinášať nemalé obete.

Projekt je úspešný aj vďaka nadšeným miestnym dobrovoľníkom, ktorí v škole zdarma pracujú pre Mary´s Meals,

Pochybnosť 7:

Mary´s Meals nie je dlhodobo udržateľný spôsob pomoci.

Poskytovaná pomoc Mary´s Meals vedie len k závislosti hladujúcich ľudí na pomoci. Nejde teda o dlhodobo udržateľnú formu pomoci.

Odpoveď :

Na tému udržateľnosť rozvojovej pomoci zakladateľ Mary´s Meals Magnus MacFarlane-Barrow často hovoril: Mnohí akademici, ktorí reálne nepomohli ani jednému človeku v jeho hlade, s obľubou poukazujú na to, že projekt Mary´s Meals nespĺňa podľa ich merítok kritériá dlhodobej udržateľnosti, a ako Magnus dodáva, keď sa s nimi potom stretáva, trebárs po desiatich rokoch, sú stále tam, kde boli predtým, v prípravách svojich „udržateľných“ projektov, ktoré reálne ešte nikomu nepomohli.

Magnus poukazuje na to, že nedáva zmysel pozerať sa na udržateľnosť pomoci, z hľadiska niekoľko ročného intervalu, podľa nejakých zvláštne určovaných kritérií udržateľnosti, ale že na udržateľnosť pomoci Mary´s Meals je treba pozerať sa v časovej perspektíve, ktorá zodpovedá výchove ďalšej generácie.

Lenže na toto akademici hĺbajúci nad udržateľnosťou pomoci nemajú tabuľky... Je všeobecný problém posúdiť všetky efekty Mary´s Meals – od okamžitého utíšenia hladu, cez dlhodobú podporu vzdelávania, aktivizáciu obrovského potenciálu dobrovoľníkov, nezištne pracujúcich v cieľových krajinách až po obrovskú vlnu solidarity medzi darcami po celom svete, a nádhernú ukážku vzájomnej spolupráce ľudí najrôznejších národov, rás, vyznania a spoločenského postavenia. Ťažko toto všetko vypĺňať do nejakých tabuliek, pre posúdenie udržateľnosti. Z pohľadu dlhodobej udržateľnosti je nádherným výsledkom to, že sa do pomoci Mary´s Meals po rokoch úspešne zapájajú ľudia, ktorí sami prešli stravovacím programom Mary´s Meals, pretože dobre vedia, že to je pomoc, ktorá naozaj mení životy.

Pochybnosť 8:

Neprehĺbi to migračnú krízu ?

Pokiaľ Mary´s Meals školským stravovaním dostáva deti do školských tried, nepodporuje tým vlastne budúcu migračnú vlnu, z radov tých, ktorí sa týmto spôsobom dostali k vzdelaniu?

Odpoveď :

Odpoveď začneme z ineého konca. Je všeobecne známe že z najchudobnejších krajín nemigrujú za lepším živobytím tí najchudobnejší ľudia, ale práve tí najbohatší a najvzdelanejší. Najbohatšie krajiny ich v tom podporujú a v rámci rôznych vládnych programov prijímajú ročne veľký počet migrantov na základe ich schopností. Záujem je predovšetkým o vzdelaných a nadpriemerne inteligentných ľudí. Takým „vysávaním mozgov“ chudobným krajinám veľmi zhoršujú, ak nie znemožňujú, ich cestu z chudoby.

Mary´s Meals robí niečo, čo je úplne opačné. Snaží sa svojím stravovacím programom o to, aby sa základné vzdelanie dostalo aj tým najchudobnejším deťom, a tým sa celkovo dvihla úroveň vzdelanosti v celých komunitách v krajine. Celková vyššia úroveň vzdelanosti ide ruka v ruke s možnosťou postupného zvyšovania celkovej životnej úrovne a celková vyššia životná úroveň prirodzene oslabuje tendenciu k migrácii. Práca Mary´s Meals teda vedie k oslabovaniu migračného tlaku, teda robí presne to, po čom počujeme volať politikov v celej Európe. Pomáha ľuďom zlepšovať životné podmienky, priamo v mieste ich chudoby, a tým tlmí migračné tlaky. Na rozdiel od slov mnohých politikov na tom Mary´s Meals skutočne pracuje.

Pochybnosť 9:

Vyzbierané peniaze sa aj tak rozkradnú.

Vyzbierané peniaze budú použité na fungovanie ogranizácie, aby mali ľudia pekné platené miesta a na budovanie vlastného zázemia a pohodlia. Len čo sa zvýši pôjde skutočne tým čo to potrebujú.

Odpoveď :

Na Slovensku nie je nikto z vyzbieraných peňazí platený. Ak pri propagácii Mary's Meals vznikajú finančné náklady, tieto sú hradené z vlastných zdrojov dobrovoľníkmi Mary's Meals – nadšencami, ktorým na šírení Mary's Meals v našej krajine veľmi záleží. Takže na Slovensku neostáva z vyzbieraných prostriedkov ani cent a všetky vyzbierané peniaze putujú priamo na celosvetový zbierkový účet charitatívnej organizácie Mary's Meals International.

Občianske združenie Mary’s Meals Slovensko zbiera príspveky na svoj zbierkový účet verejnej zbierky, ktorá podlieha kontrole Minsiterstva vnútra SR. Každý rok musíme ministerstvu predložiť výpisy zo zbierkového účtu a preukázať, ako sme s peniazmi naložili. Správy z verejnej zbierky potom transparentne zverejňujeme na našom webe.

Mary's Meals je známa tým, že sa snaží udržiavať veľmi nízke režijné náklady. Vďaka efektivite, profesionalite a nasadeniu enormného počtu dobrovoľníkov (iba v Malawi pracuje pre Mary's Meals asi 80.000 dobrovoľníkov) sa darí poskytovať jedno jedlo počas celého školského roka za cenu iba 22 EUR na dieťa! Táto suma zahŕňa okrem ceny potravín a dopravy i všetky režijné náklady organizácie a administratívu nutnú na chod projektov Mary's Meals. Len pre ilustráciu, oficiálne sídlo Mary's Meals International naďalej sídli v plechovej búde v škótskom mestečku Dalmally, kde organizácia vznikla a operatívne ústredie sídli v Glasgowe na okraji mesta v budove bývalého skladu (budovu dostala organizácia do daru od dobrodincov).

Svoj nízko-nákladový model organizácia uplatňuje i v propagácii. Mary's Meals neplatí drahé reklamy a marketingové kampane. Aj tu platí, že dobro sa propaguje samo - za pomoci ľudí dobrej vôle. Celosvetovo drží organizácia Mary's Meals International aj s všetkými pobočkami po celom svete svoj verejný záväzok na charitatívne aktivity a ich réžiu použiť najmenej 93% z vyzbieraných darov, pričom iba zvyšných max. 7% sa použije na propagáciu spojenú so získavaním finančných príspevkov (fundraising). Organizácia Mary's Meals International každoročne zverejňuje svoju výročnú finančnú správu a dáva ju overovať renomovanými audítorským spoločnostiam ako Delloite. Viac opoužití finančných prostriedkov v Mary's Meals vrátane auditovaných finančných správ organizácie je (po anglicky) dostupné na www.marysmeals.org/who-we-are/how-we-spend-donations.

Pochybnosť 10:

Čo sa nerozkradlo zo zbierok, rozkradne sa pri distribúcii pomoci na mieste.

Ďalšia časť pomoci sa stratí na ceste k príjemcom pomoci, predovšetkým v priebehu distribúcie pomoci v cieľových krajinách.

Odpoveď :

Mary´s Meals to má v tejto veci veľmi jednoduché. Už po štarte projektu v prvých školách si organizátori tohto projektu uvedomili jednu dôležitú vec. V školách zaisťujú varenie a podávanie jedla nadšení dobrovoľníci (prevažne mamy), ktorí takto často slúžia aj svojim deťom. Je veľmi ťažké si predstaviť, že by došlo k nejakému narušeniu distribúcie potravín, a potraviny by sa na ceste do školy stratili. Jednak sa na distribúcii potravín podieľajú dobrovoľníci, ale predovšetkýmby prípadný výpadok znamenal, že v škole nebude z čoho variť. A dobrovoľníci, ktorí v škole pripravujú a servírujú jedlo by to nenechali len tak. Inými slovami, to, že v cieľových krajinách pomáhajú nadšení dobrovoľníci v podstate sami sebe a svojim deťom, takmer znemožňuje rozkrádanie potravín v priebehu distribúcie.

Okrem popísanej kontroly Mary´s Meals zaviedlo aj vlastné kontrolné mechanizmy. Pekne fungujúce prirodzené mechanizmy samokontroly však kontrolu Mary´s Meals veľmi zjednodušujú.

Pochybnosť 11:

Väčšinou sa pomáha tým, ktorí to nepotrebujú.

Humanitárna pomoc často končí u ľudí, ktorí ju naliehavo nepotrebujú, na úkor ľudí, ktorí sú skutočne v núdzi. Čo ak väčšina detí, ktorým sa podáva jedlo vôbec takúto pomoc nepotrebuje?

Odpoveď :

V Mary´s Meals je prakticky vylúčené, aby bola pomoc smerovaná deťom, ktoré to nepotrebujú, už len z toho dôvodu, že také jednoduché jedlo by deti z bohatších pomerov odmietali jesť. Čo je pre jedných pokladom zachraňujúcim životy, alebo meniacim životy k lepšiemu, tým by lepšie situované deti pohrdli. (pozn. Pri všetkej skromnosti jedla ide ale vždy o jedlo konzultované s nutričnými odborníkmi pre podporu zdravého vývoja detí.) Ide o celý reťazec znemožňujúci nesprávne nasmerovanie Mary´s Meals. Iniciatíva začína vždy u miestnych dobrovoľníkov, ktorí sa aktivizujú okolo školy, v ktorej chcú zaistiť podávanie jedla Mary´s Meals. Nešli by do toho, keby škola takú pomoc nepotrebovala. V druhom kroku prichádzajú do školy zástupcovia Mary´s Meals, aby situáciu v škole posúdili. Pokiaľ by sa napriek tomu stalo, že by pomoc smerovala do školy, ktorá to nepotrebuje, aj tak by ten program v tej škole nemohol fungovať. V mnohých oblastiach sveta ide o konzumáciu rovnakého jednoduchého jedla každý deň. Čo by na to deti, ktoré netrpia núdzou asi povedali? Dali by ste vy vašim deťom jesť každý deň ryžu s fazuľou (ako sa napr. podáva na Haiti)? Ďalej si skúsme predstaviť nadšených dobrovoľníkov, ktorí v škole zdarma pracujú pre Mary´s Meals, v situácii, že by deti jedlo odmietali. To by bolo predsa absurdné.

Len pre porozumenie tomu, čo znamená robiť dobrovoľníka v škole – veľmi zavčasu vstávať, absolvovať cestu do školy trvajúcu niekedy aj hodinu (spádové oblasti sú veľmi rozsiahle), v škole uvariť jedlo a podávať ho pred začiatkom vyučovania, potom upratať a cestovať domov. Všetko toto nadšenie existuje len preto, že to dobrovoľníkom dáva zmysel, teda vidia potrebu pomáhať hladujúcim deťom. Predstava, že by pomoc Mary´s Meals mohla smerovať do škôl kde to nepotrebujú, je preto ilúziou.

Pochybnosť 12:

„Známy bol v Afrike a ľudia sa tam majú dobre“.

Známy bol v Afrike a veľa o tom vie. Hovorí o blahobyte s ktorým sa tam stretol a opovrhovaní humanitárnou pomocou, čoho bol svedkom.

Odpoveď :

Afrika je kontinent obrovských rozdielov. Ľudia, ktorí videli nejaké kúsky z Afriky a po návrate svoje skúsenosti zovšeobecňujú, nevedia o čom hovoria. V Afrike sú aj bohaté krajiny, ale aj krajiny, ktoré patria k tým úplne najchudobnejším na svete. Je tam veľa krajín s priepastnými rozdielmi medzi bohatou a chudobnou populáciou, a často sú to krajiny s oblasťami úplne rozdielnych klimatických podmienok.

Mary´s Meals so svojou pomocou nemá za cieľ iba Afriku, ale vstupuje do najchudobnejších krajín sveta, na rôznych kontinentoch. V niektorých z týchto krajín sú naozaj veľmi veľké rozdiely medzi bohatými a chudobnými – napríklad v Indii. Znamená to, že by malo preto Mary´s Meals ignorovať chudobné oblasti Indie? Naopak, práve v týchto krajinách s obrovskými rozdielmi je krásne vidieť, Marys Meals s jeho štýlom práce a s dôrazom na obrovskú solidaritu medzi ľuďmi, pretože stravovacie programy úplne závisia na nezištnom nadšení miestnych dobrovoľníkov, zadarmo zaisťujúcich prípravu a výdaj jedla v školách.

Pochybnosť 13:

Do nebezpečných oblastí sa pomoc nedostane.

Veľmi veľa ľudí v núdzi žije v nebezpečných oblastiach, často zmietaných vojnovými konfliktami, a k nim sa pomoc nedostane.

Odpoveď :

Stravovanie v školách zabezpečujú v miestnych školách obetaví dobrovoľníci, a to často umožňuje fungovanie stravovacieho programu aj v podmienkach ktoré sú ťažko predstaviteľné. Napríklad dobrovoľníci v Južnom Sudáne vyslovene nasadzovali svoje životy a urobili všetko preto, aby sa deti mohli najesť.

Pochybnosť X:

Máte inú pochýbnosť?

Ďalšie mýty, alebo pochybnosti, na ktoré narazíme, doplníme...

Odpoveď :
Sme vďační všetkým, ktorí sa s nami neváhajú podeliť o najrôznejšie pochybnosti o zmysluplnosti projektu Mary´s Meals.

Kontaktujte nás s pochybnosťou na: info@marysmeals.sk alebo volajte 0951 126 267.

Ďakujeme!

“Ak nemôžeš nasýtiť sto ľudí, nasýť aspoň jedného”

Matka Tereza

Ešte váhate?

Buďte súčasťou jednoduchého projektu, ktorý bojuje s hladom vo svete. 22 € je cena jednej večere na Slovensku. Pre naše deti to je 1 rok jedného jedla denne. Vymeňte svoju jednu večeru za rok pomoci dieťaťu.

Chcem sa zapojiť Chcem prispieť