Mariam pripravuje jedlá nádeje pre stovky hladných detí v Indii každý školský deň.

„Myslím, že to, čo im navarím, im chutí!“ smeje sa Mariam. „Väčšina z nich si príde po duplu.“ Ovdovená mama šiestich detí pomáha pripravovať obrovské hrnce plné karí a ryže pre deti na Základnej škole sv. Michala (St Michael´s Primary School) v Indii.

„Keď som s varením na tejto škole začínala, chodilo tu len 90 detí. Teraz ich je 249. Je to obrovský nárast a znak toho, že Mary’s Meals povzbudzuje deti, aby sa učili a chodili do školy, kde sa budú môcť zároveň chutne najesť.“ Podobne ako v prípade mnohých ďalších kuchárok v kuchyniach Mary’s Meals po celom svete, aj Mariam má medzi deťmi, ktoré dostávajú Mary’s Meals, svojho vlastného syna – Pradipa.

Deti, ktoré sa v Indii narodia do chudoby, majú len málo možností. Naše jedlá, ktoré dostávajú v škole, poskytujú týmto bezbranným deťom šancu na lepšiu budúcnosť. „Ja osobne som nechodila do školy,“ vysvetľuje Mariam. „Som úplne negramotná a nechcem, aby deti v našej komunite dopadli rovnako. Dúfam, že sa z nich stanú vzdelaní ľudia. Chcem, aby Pradip dokončil školu s dobrými výsledkami.“ Pradip, rovnako ako jeho spolužiaci, má vďaka jedlu, ktoré dostáva, energiu sa učiť a hrať. „Chodím do školy hladný, takže sa vždy teším, keď sa môžeme najesť. Moja mama varí pre všetky deti v našej škole. Jedlo, ktoré varí, mi veľmi chutí a vždy sa potom cítim najedený a spokojný.“

Nadšené a odhodlané kuchárky ako Mariam pomáhajú v Indii kŕmiť viac ako 22 000 hladných detí každý školský deň. Bez úžasných dobrovoľníkov, ktorí obetujú svoj čas a pripravujú jedlá Mary’s Meals po celom svete, by toto dielo nebolo možné. Ďakujeme vám!

Preložila: Alexandra Murínová