Neuveriteľných MILIÓN jedál zo Slovenska

Slovenskí podporovatelia Mary’s Meals dosiahli svojimi darmi prvý milión jedál, ktoré sýtia hladujúce deti vo svete

Od začiatku slovenskej verejnej zbierky na podporu sýtenia detí prostredníctvom Mary’s Meals ubehlo len deväť mesiacov. Štedrosť Slovákov však nečakala dlho na prvé malé skutky lásky. Dnešným dňom sa zdanlivo malé dobro od štedrých ľudí rozhojnilo a pre deti sme spoločnými silami prestreli miliónte jedlo. Hoci sú jedlá jednoduché, obsahujú dostatok živín a vitamínov pre rast a energiu detí.

Je neuveriteľné ako sa táto myšlienka podávania jedného jedla denne chudobným deťom v mieste ich vzdelávania hlboko zakorenila v srdciach mnohých Slovákov. Niektorí sú stálymi podporovateľmi, iní pomáhajú svojimi talentami alebo myslia v modlitbách. Každý jeden sa však rovnakou mierou pričinil o toto veľké číslo. Ďakujeme!“ (Mária, dobrovoľníčka občianskeho združenia Mary’s Meals Slovensko).

V roku 2015 dosiahla medzinárodná organizácia Mary’s Meals prvý milión sýtených detí. Magnus, zakladateľ tejto organizácie, vtedy s veľkou pokorou povedal: „Pri takom obrovskom hlade a miere nevzdelanosti musíme myslieť na ďalšie dieťa, na ďalšiu školu. Tento míľnik je len začiatkom.“

Prešlo 5 rokov a vďaka podporovateľom a veľkému množstvu dobrovoľníkov počet sýtených detí vzrástol na 1 667 067 v 18 chudobných krajinách sveta. Tou najnovšou krajinou sa stal Madagaskar. Spolupráca dobrodincov a ľudí z miestnych komunít, kde sa jedlo podáva, zaisťuje nízke náklady na stravovanie týchto detí. Len 18,30 eur stojí podávanie jedla jednému dieťaťu na celý školský rok. Podporovatelia zo Slovenska zabezpečujú náklady na sýtenie detí aj pre školu v dedinke Kipkaren v Keni, ktorá nesie slovenské meno.

Slovenský tím dobrovoľnákov už teraz hľadá nové možnosti ako myšlienku Mary’s Meals rozšíriť po celom Slovensku a podieľať sa na medzinárodnej pomoci hladujúcim deťom. V roku 2020 ich čaká niekoľko akcií, na ktorých ich môžete stretnúť v modrom stánku, kde vám poskytnú bližšie informácie. O svojich plánoch budú včas informovať na stránke.